Nhân dịp Quốc tế Phụ Nữ Ngày 8 – 3 – 2014.  Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tổ chức chương trình khuyến mãi cực khủng, giảm tới 40% học phí cho tất cả các khóa học cho học viên như sau: 1. Đối tượng là Sinh viên: Giảm 40% học phí/1 người. (Không phân biệt