Trung tâm kế toán Hà Nội triển khai chương trình “Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 giảm 50% học phí” dành tặng cho tất cả các bạn học viên muốn nâng cao nghiệp vụ kế toán, tích lũy kinh nghiệm thực tế giúp các bạn rút ngắn khoảng cách trên con đường trở