Thông tư – Nghị định

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 về bảo hiểm thất nghiệp Nghị định này quy định chi tiết một số vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), gồm: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao

Quyết định số 749/QĐ–TCT quy trình miễn thuế, giảm thuế

Ngày 20 tháng 04 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế 749/QĐ-TCT về việc Quy trình miễn thuế, giảm thuế thay thế Quyết định 1444/QĐ-TCT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế và

Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15

Công ty Kế toán Hà Nội gửi tới bạn đọc nội dung thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15. Ngày 22/11/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư này thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2015

Kế toán Hà Nội xin gửi đến các bạn những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp mới, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Một số thay đổi đáng kể về chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Luật Việc Làm như: mở rộng đối tượng tham gia, bổ sung quy

Quyết định số 15/2006/BTC vv ban hành chế độ kế toán cho doanh nghiệp

Ngày 20/3/2006 bộ tài chính ban hành quyết định số 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp. Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn nội dung quyết định này. Nội dung quyết định số 15/2006/BTC Điều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng

Quyết định 48/2006 v/v ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế toán Hà Nội giới thiệu đến các bạn quyết định 48 / 2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH – Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; – Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui

Nghị định Số: 129/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty CP Nghiên cứu & Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội – Trung tâm kế toán Hà Nội gửi tới bạn đọc nghị định số 129/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH

Thông tư Số: 61/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội gửi tới các bạn thông tư số 61/2007/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/12/2006; Căn cứ các văn

Nghị định 98/NĐ-CP/2007 xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Kế toán Hà Nội giới thiệu đến độc giả nghị định  Số: 98/2007/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quản

Nghị định số 13/2009/NĐ-CP xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Trung tâm kế toán Hà Nội gửi tới các bạn nội dung nghị định số 13/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. CHÍNH

DMCA.com Protection Status