Thuế TNDN

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ có được tính thuế TNDN?

Hỏi: Giám đốc công ty em có mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên. Vậy Kế toán Hà Nội cho em hỏi chi phí mua bảo hiểm nhân thọ có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, có tính thuế TNCN không? Em cảm ơn! Kế toán Hà Nội trả lời: Căn

Các khoản chi phí phúc lợi được tính thuế TNDN

Kế toán Hà Nội giới thiệu các khoản chi phí phúc lợi cho người lao động. Những khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Các khoản chi phí phúc lợi cho người lao động Các khoản chi có tính chất phúc lợi gồm có: + Chi đám hiếu,

14 loại chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN mới nhất

Daotaoketoanhn.edu.vn hướng dẫn các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất như: + Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; + Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp

Hướng dẫn làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn làm phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK mới nhất để phần mềm tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu C3a hay C3 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN. Mời các bạn chú ý theo dõi: Để làm được phụ

Hướng dẫn xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó thì việc xác định lãi hay lỗ là dựa vào thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các

Thuế suất thuế TNDN năm 2017 mới nhất hiện hành

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2017. Mức thuế suất thuế TNDN 2017 được quy định tại điều 11 của TT 78/2014/TT-BTC theo đó năm 2017 mức thuế suất thuế TNDN là 20% 1. Mức thuế suất thuế TNDN năm 2017. Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1 quy

6 lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016

Daotaoketoanhn.edu.vn giới thiệu 6 lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016, theo TT78/2014/TT-BTC, TT151/2014/TT-BTC, TT96/2015/TT-BTC… mời các bạn theo dõi: 6 lưu ý trong quyết toán thuế TNDN 2016 1. Lỗ được phép chuyển liên tục 5 năm, các năm trước có lỗ thì năm 2016 nhớ đính kèm phụ lục 03-2A. Phụ lục

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 2017

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý mới nhất 2017 dựa trên luật thuế TNDN sửa đổi mới nhất hiện hành năm 2017- TT 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính hiện nay. Theo quy định Hiện hành về thuế

Các khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu các khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính:  Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản

Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN 2017

Doanh thu để tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN mới nhất 2017 được quy định tại hoản 1, 2, Điều 4, Chương II, Thông tư 78/2014/TT-BTC. ban hành ngày 18/06/2014 và Điều 3, Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 ( hiệu lực từ 06/08/2015) Cụ thể 1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế Doanh thu để

DMCA.com Protection Status