Tài liệu kế toán

Thuế suất thuế TNDN năm 2017 mới nhất hiện hành

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2017. Mức thuế suất thuế TNDN 2017 được quy định tại điều 11 của TT 78/2014/TT-BTC theo đó năm 2017 mức thuế suất thuế TNDN là 20% 1. Mức thuế suất thuế TNDN năm 2017. Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1 quy

6 lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016

Daotaoketoanhn.edu.vn giới thiệu 6 lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016, theo TT78/2014/TT-BTC, TT151/2014/TT-BTC, TT96/2015/TT-BTC… mời các bạn theo dõi: 6 lưu ý trong quyết toán thuế TNDN 2016 1. Lỗ được phép chuyển liên tục 5 năm, các năm trước có lỗ thì năm 2016 nhớ đính kèm phụ lục 03-2A. Phụ lục

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 2017

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý mới nhất 2017 dựa trên luật thuế TNDN sửa đổi mới nhất hiện hành năm 2017- TT 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính hiện nay. Theo quy định Hiện hành về thuế

Các khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu các khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính:  Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản

Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN 2017

Doanh thu để tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN mới nhất 2017 được quy định tại hoản 1, 2, Điều 4, Chương II, Thông tư 78/2014/TT-BTC. ban hành ngày 18/06/2014 và Điều 3, Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 ( hiệu lực từ 06/08/2015) Cụ thể 1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế Doanh thu để

Giải đáp thắc mắc về quyết toán thuế TNCN 2017

Kế toán Hà Nội giới thiệu giải đáp các thắc mắc về quyết toán thuế TNCN 2017 với phần trả lời của bà Trần Thị Tuyết Hoa, Trưởng Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh. Theo bà Hoa thì một hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý 2017

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý mới nhất 2017. Đây là loại thuế mà tất cả các doanh nghiệp đều phải kê khai (kể cả trường hợp không phát sinh hoạt động mua bán) Công cụ hỗ trợ: để kê khai thuế GTGT thì

Doanh nghiệp nên kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Doanh nghiệp bạn đang phân vân không biết nên kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý? Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.   Hiện tại thì đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý được áp dụng cho những DN có tổng doanh thu

Các khoản được miễn khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu các khoản thu nhập được miễn thế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 được quy định rất rõ tại điều 8 – Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính và được sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 96/2015/TT­BTC 1.

Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2017 mới nhất

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2017 mới nhất. Các bạn có thể tải mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất này nhé. Đầu năm 2017, khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập đã

DMCA.com Protection Status