Tài liệu kế toán

Các hàm thường dùng trong Excel

Kế toán trên Excel rất đa dạng, với rất nhiều các hàm, bảng biểu. Dưới đây, Kế toán Hà Nội sẽ cung cấp cho các bạn những hiểu biết cơ bản về các hàm thường dùng trong kế toán bằng Excel Các hàm thường dùng trong Excel kế toán: 1. Hàm Vlookup Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

Video hướng dẫn tự học kế toán trên Excel

Làm kế toán trên Excel là công việc thường xuyên, cần thiết của người kế toán. Bạn chưa có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với các số liệu, bảng biểu trên Excel và muốn tự học thêm những kiến thức này. Trung tâm kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn video hướng

DMCA.com Protection Status