Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch Mậu Tuất 2018, KẾ TOÁN HÀ NỘI điểm lại những công việc pháp lý mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện ngoài những công việc còn tồn đọng trong năm cũ để bước vào chu kỳ kinh doanh mới một cách suôn sẻ:

08

8 công việc phải làm trước tết âm lịch

      Trước ngày

10/01/2018

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của năm 2017
      Trước ngày

15/01/2018

Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2017

Trước ngày

20/01/2018

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN của quý IV năm 2017

Trước ngày

30/01/2018

Nộp thuế TNDN tạm tính của quý IV năm 2017
Nộp lệ phí môn bài của năm 2018
      Trước ngày

03/02/2018

Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có của tháng 01 năm 2017

Trước ngày

28/02/2018

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 02/2018
Trích nộp Kinh phí Công đoàn của tháng 02/2018

Ngoài những công việc nêu trên thì KẾ TOÁN HÀ NỘI khuyến khích doanh nghiệp thực hiện 02 công việc quyết toán thuế sau đây trước ngày 10/02/2018:

– Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch).

– Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Chúc các bạn thành công!