Từ ngày 01/10/2015 để đơn giản hóa các thủ tục nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho đơn vị sử dụng lao động và cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định hiện hành, theo đó bãi bỏ 11 loại giấy tờ thủ tục cấp BHXH. BHYT

1 cua 300315

Ảnh minh họa

Bãi bỏ 11 loại giấy tờ thủ tục cấp BHXH, BHYT

Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT sau:

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Mẫu 11A-HSB)

2. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Mẫu 11B-HSB).

3. Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Mẫu 06/BHYT).

4. Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH).

5. Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (Mẫu 22-CBH).

6. Giấy đề nghị tạm ứng mai táng phí (Mẫu 30-CBH).

7. Quyết định cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài.

8. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

9. Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu số 21-CBH).

10. Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24a-CBH).

11. Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH).

Bên cạnh đó Quyết định số 919/QĐ-BHXH cũng sửa đổi, bổ sung và cắt giảm một số tiêu thức trong việc giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Quyết định 919/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 1/10/2015.

Theo baochinhphu.vn

Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế – Nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp trên toàn quốc!!!