Bài giảng đầy đủ, chi tiết môn Kế toán chi phí

Chi phí là một nhân tố rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh trong kỳ. Như vây, Kế toán chi phí có vai trò cung cấp thông tin về chi phí phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý. Trong những năm gần đây, Kế toán chi phí vẫn có vai trò quan trọng đối với mô hình doanh nghiệp sản xuất trong thực tế. Do đó, Kế toán chi phí cần được tiếp tục nghiên cứu những ứng dụng hiệu quả trong kinh doanh.

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn bài giảng môn kế toán chi phí để các bạn tham khảo thêm.

Chương 1. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Chương 2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của hoạt động sản xuất phụ trợ

Chương 3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của sản xuất chính

Chương 4. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong một số ngành sản xuất

Các bạn download toàn bộ nội dung bài giảng kế toán chi phí tại đây: (1958.Kb)

Bài giảng kế toán chi phí

Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm các khóa học kế toán HOT tại Trung tâm