Cục thuế TP Hà Nội giới thiệu slide chính sách thuế mới nhất 2015 và quyết toán thuế 2014. Mời các bạn theo dõi.

chinh sach thue moi 300x225 Chính sách thuế mới nhất năm 2015, quyết toán thuế 2014

1. Nội dung trình bày chính sách thuế mới nhất

  • I.Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • II.Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;
  • III.Một số điểm mới tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;
  • IV.Những vấn đề cần quan tâm khi quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2014;
  • V.Cải cách Hiện đại hoá ngành thuế Thủ đô.

Mời các bạn download toàn bộ nội dung sửa đổi những chính sách thuế mới nhất năm 2015 TẠI ĐÂY.