Chi phí có lợi ích rất quan trọng đối với nhà quản lý, công ty và doanh nghiệp. Vậy kế toán viên làm kế toán chi phí cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây Công ty đào tạo kế toán Hà Nội sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chức năng Kế toán chi phí.

Kế toán chi phí là gì?

Kế toán chi phí là một phần của kế toán. Kế toán chi phí có trách nhiệm ghi chép chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm và dịch vụ do đơn vị cung cấp. Nhiệm vụ của kế toán chi phí:

  • Các tin tức về kế toán chi phí giúp cho các nhà quản lý:
  • Có thể triển khai giá bán hợp lý đối với hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Xác định chi phí vượt ngoài tầm kiểm soát
  • Hướng vào các chi phí đặc biệt để tiến hành giảm giá dần dần
  • Quyết định xem loại sản phẩm và dịch vụ nào đem lại lợi ích cho đơn vị, còn loại nào không mang đến lợi ích cho đơn vị.

Một số chi phí được xem là trực tiếp, các chi phí khác là gián tiếp. Nhân viên kế toán chi phí và nhà quản lý nên quan tâm đến hai loại chi phí này.

Chức năng kế toán chi phí

Chức năng của kế toán chí phí sản xuất

Chức năng của kế toán chi phí

Tùy vào loại hình của từng doanh nghiệp mà các kế toán viên sử dụng một trong hai hệ thống tính chi phí khác nhau: Xác lập chi phí theo quy trình hay xác lập chi phí theo đơn đặt hàng.

Xác lập chi phí theo quy trình chỉ đem lại hiệu quả khi một công ty sản xuất hàng loạt sản phẩm giống nhau như ốc vít, vi mạch máy tính hoặc bóng đèn… Hệ thống chi phí này tập kết vào chi phí của nhiều bước trong các bước sản xuất – ví dụ, pha trộn, đẩy, cắt, và đóng gói. Nguyên vật liệu và chi phí cho mỗi bước đều được tính, sau đó chia cho số lượng đơn vị sản phẩm làm xong.

Xác lập chi phí theo đơn đặt hàng hợp hơn cho các bước sản xuất theo đơn đặt hàng. Ví dụ, một hãng chế tạo máy theo đơn đặt hàng sẽ sử dụng phương pháp này. Cách tính chi phí theo đơn đặt hàng sẽ xác định hết thảy chi phí liên quan đến một công việc cụ tỉ, cả chi phí gián tiếp và trực tiếp.Nhà quản lý sử dụng thông tin về chi phí để hiểu và giám sát các biến số xác định khả năng lợi nhuận.

Kế toán chi phí là một loại hình kế toán mà các nhà quản lý có khả năng phải đối diện nhiều nhất. Loại kế toán này có thể giúp bạn biết hoạt động nào hoặc sản phẩm nàođóng góp một cách tốt nhất vào lợi nhuận của doanh nghiệp, giúp bạn tránh việc phân chia chi phí quản lý chung không hợp lý.

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội