Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn các công việc hoàn thành trong tháng 04/2016 trước khi nghỉ lễ 30/04 -01/05 và giỗ tổ Hùng Vương

cong viec ke toan phai lam

Xem lại: Các công việc kế toán cần phải làm trong tháng 1,2,3 năm 2016

Công viêc kế toán cần làm tháng 4/2016

1. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 03/2016 và tiền thuế phát sinh ( nếu có ) : Hạn cuối 20/04/2016

2. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 03/2016 và tiền thuế phát sinh ( nếu có ) : Hạn cuối 20/04/2016

3. Nộp tờ khai thuế GTGT quý 01/2016 và tiền thuế phát sinh ( nếu có ) : Hạn cuối 30/04/2016

4. Nộp tờ khai thuế TNCN quý 01/2016 và tiền thuế phát sinh ( nếu có ) : Hạn cuối 30/04/2016

5. Tính toán kết quả kinh doanh quý 01/2016, nếu có lãi thì nhân thuế suất ==>mang thuế TNDN tạm tính quý 01/2016 nộp vào NSNN, còn lỗ thì không làm gì: Hạn 30/04/2016

6. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 01/2016 : Hạn cuối 30/04/2016

7. Các báo cáo khác theo quy định như: Thống kê, các tờ khai đặc thù khác…

8. In ấn sổ sách, lưu hoặc giao khách hàng

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội – Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế, dạy kế toán tổng hợp thực hành ngắn hạn các loại hình doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xây lắp, dịch vụ, xuất nhập khẩu…

1317890733_dang-ky-hoc1