Công việc của kế toán thu chi bao gồm: cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời thu chi tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ. Báo cáo cho ban giám đốc, kế toán trưởng khi cần và thực hiện đúng quy định về trách nhiệm và quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên. Để tìm hiểu rõ hơn về các trách nhiệm và quyền hạn của một kế toán thu chi; trung tâm kế toán Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc và các bạn học viên về công việc thực tế của người kế toán thu chi.

hoa_don_2

1. Kế toán thu chi có trách nhiệm thu chi tiền mặt

Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định của công ty, quỹ tiền mặt và có chứng từ. Khi nhận được phiếu thu, phiếu chi, kèm theo chứng từ gốc do nhân viên kế toán lập, kế toán thu chi cần thực hiện những công việc được mô tả như sau:

 • Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc.
 • Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
 • Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
 • Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
 • Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi .
 • Kế toán thu chi cần ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên
 • Sau đó kế toán thu chi căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay )
 • Cuối cùng ,kế toán thu chi chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế Toán
 • Khi chi tạm ứng , trường hợp này do kế toán thu chi theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay.
 • Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt
 • Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở , người nhận tạm ứng và kế toán thu chi . Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng
 • Khi người nhận tạm ứng thanh toán , cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ còn lại . Kế toán thu chi thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay
 • Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối , lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và kế toán thu chi tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra
 • Đối tượng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần

2. Kế toán thu chi có trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt

 • Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở . Không được để tiền của cá nhân vào trong két
 • Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
 • Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký
 • Hằng ngày , Kế Toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách , ký vào sổ Quỹ ( viết tay và bản in )
 • Khóa Sổ và niêm két trước khi ra về

3. Quyền hạn của người kế toán thu chi

Người kế toán thu chi trong công ty, doanh nghiệp có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

 • Kế toán thu chi có quyền yêu cầu KTCS đối chiếu kịp thời số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt và Sổ sách Kế toán, cũng như kiểm kê đột xuất khi cần .
 • Kế toán thu chi được phụ trách cơ sở và các bộ phận có liên quan tại Cơ sở.
 • Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến Tiền mặt, kế toán thu chi có quyền báo cáo trực tiếp với phụ trách cơ sở.

4. Những lưu ý về lưu trữ chứng từ

 • Cần lưu ý một số khoản chi có nhiều nội dung và nhiều chứng từ chi đính kèm, tuy nhiên đơn vị chưa lập bảng kê chi phí điều này làm khâu kiểm soát chứng từ khó khăn
 • Việc lưu trữ các chứng từ thanh toán còn chưa kịp khoa học như chứng từ công nợ lưu cùng chứng từ thanh toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Chúc các bạn làm tốt!

Xem thêm: