Bạn là sinh viên kế toán mới ra trường, bạn đang băn khoăn lo lắng không biết công việc của một người kế toán tiền lương sẽ làm những gì. Công ty đào tạo kế toán Hà Nội sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn các công việc thực tế của một người kế toán tiền lương ở các doanh nghiệp.

tienluong

1. Mô tả công việc của Kế Toán Tiền Lương

Muốn làm được công việc của người kế toán tiền lương bạn phải là người phải am hiểu các chính sách về nhân sự và tiền lương. Kế toán tiền lương là công việc không nên xảy ra sai sót vì vậy bạn hãy cố gắng làm thật cẩn thận tránh để xảy ra thất thoát thu nhập cho người lao động cũng như doanh nghiệp.

Công việc chính của kế toán tiền lương: mô tả công việc của kế toán tiền lương

 • Theo dõi nhân sự hàng ngày.
 • Cập nhật bảng lương.
 • Hạch toán lương và các khoản trích theo lương.

2. Yêu cầu cơ bản của kế toán tiền lương:

 • Hiểu biết các thông số có ảnh hưởng đến toàn bộ nghiệp vụ nhân sự và tiền lương của doanh nghiệp như phạm vi của kỳ lương, số giờ / số ngày mặc định làm việc trong tháng, số giờ làm việc trong các ngày trong tuần, cách tính lương khi có thay đổi trong kỳ, mức bảo hiểm xã hội – y tế, các thông số thuế TNCN…
 • Biết cách tính và khai báo các loại phụ cấp, các khoản thu nhập / khấu trừ khác…
 • Biết cách khai báo nhiều biểu thuế TNCN khác nhau cùng với ngày hiệu lực của biểu thuế.
 • Nắm vững các thông tin về lương của nhân viên như loại lương, lương ròng hay gộp, lương cơ bản, ngày hiệu lực, các thông tin về phụ cấp, các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập…

Quản lý việc tạm ứng lương:

 • Quản lý các đợt tạm ứng lương trong tháng. Có thể sử dụng nhiều loại tiền tệ trong một đợt tạm ứng lương.
 • Tính tạm ứng lương cho toàn thể công ty, cho một nhóm nhân viên hoặc chỉ một nhân viên.
 • Xây dựng mức tạm ứng linh hoạt như: chọn một giá trị tiền chung cho mọi nhân viên, số % theo lương cơ bản hoặc giá trị tiền riêng cho từng nhân viên.

Kế toán tiền lương quản lý kỳ lương chính:

 • Xây dựng kỳ tính lương với nhiều thông số chi tiết như loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương, trị giá cơ bản để tính …
 • Tính các khoản thu nhập / giảm trừ lương cuối kỳ để áp dụng cho một nhóm nhân viên hoặc cho một nhân viên cụ thể.
 • Áp dụng các tỷ giá hối đoái mới nhất để đảm bảo tính lương chính xác.
 • Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức thực lãnh cụ thể cho mọi nhân viên.
 • Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và dữ liệu chấm công
 • Tính các chỉ tiêu nghĩa vụ đối với nhà nước theo lương như thuế TNCN, BHXH-YT đầy đủ và chính xác
 • Quản lý và theo dõi các khoản quỹ của nhân viên, tự động trừ lương vào quỹ, theo dõi chi tiêu quỹ
 • Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm

Lập các báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp về tiền lương:

 • Bảng tạm ứng lương công ty
 • Phiếu tạm ứng lương nhân viên
 • Bảng chấm công
 • Bảng lương công ty
 • Bảng kê chi tiết phụ cấp
 • Phiếu lương Nhân viên
 • Bảng lương thanh toán qua Ngân hàng
 • Báo cáo tổng hợp thu nhập của nhân viên
 • Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Các biểu mẫu báo cáo BHXH

Công ty kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán tiền lương trên chứng từ thực tế.

Chúc các bạn làm kế toán tiền lương thật tốt!

Xem thêm: Các Khóa học kế toán thực hành thực tế