Công việc của kế toán xây dựng, xây lắp có nhiều điểm khác biệt do ngành xây dựng có nhiều đặc thù riêng. Vì thế, là một kế toán trong công ty, doanh nghiệp xây dựng, bạn cần phải chú ý những vấn đề sau:

Công việc của kế toán xây dựng cơ bản

1. Những yêu cầu công việc của một kế toán xây dựng:

 • Người kế toán xây dựng phải biết tập hợp chi phí cho từng hạng mục, từng công trình.
 • Theo dõi qua nhiều kỳ kế toán
 • Nếu công trình hoàn thành, kế toán xây dựng phải tính giá thành cho từng công trình cụ thể
 • Vật tư xuất dùng phải phù hợp với định mức dự toán
 • Phân bổ chi phí cho các công trình phải tương ứng với thời gian và giá trị công trình.
 • Trích dự phòng bảo hành công trình vào giá thành và hạch toán chi phí bảo hành nếu có
 • Phải cập nhật các văn bản của nhà nước liên quan đến giá đất đền bù

Xem thêm:

>> Khóa học kế toán xây dựng

>> Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng

2. Công việc của người kế toán xây dựng:

 • Người kế toán trong công ty xây lắp xây dựng phải kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất mát, hư hỏng…
 • Thứ hai, kiểm ta thực hiện kế hoạch giá thành, hạng mục công trình từng loại sản phẩm, đề xuất khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả.
 • Thứ ba, xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác xây dựng đã hoàn thành. Định ký kiểm kê và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định.
 • Thứ tư, lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành công trình xây lắp, cung cấp chính xác kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý của Giám đốc.
 • Thứ năm, làm Báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc quản trị.
 • Thứ sáu, sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học
 • Làm các công việc khác, do cán bộ lãnh đạo phân công

Trung tâm kế toán Hà Nội chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành thực tế. Chúc các bạn làm việc tốt!