Trung tâm đào tạo kế toán giới thiệu tới các bạn những công việc người kế toán cần phải làm trước ngày 31/3/2016. Mời các bạn theo dõi

cong viec ke toan phai lam

Tóm tắt các công việc kế toán cần làm Quý I – 2016

1. Công việc kế toán phải làm trong tháng 1

– Nộp thuế môn bài cho năm 2016; chậm nhất ngày 30/01/2016

– Nộp các tờ khai và tiền thuế theo Tháng (cho tháng 12/2015): thuế GTGT tháng 12/2015; thuế TNCN tháng 12/2015; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2015 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có); thời gian nộp chậm nhất ngày 20/01/2016.

– Nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo Qúy (cho Quý IV/2015): thuế GTGT quý IV/2015, thuế TNCN quý IV/2015, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2015 và các tờ khai theo quý khác (nếu có). Riêng thuế TNDN chỉ nộp TIỀN THUẾ mà ko phải nộp tờ khai. Thời gian nộp chậm nhất ngày 30/01/2016

2. Công việc kế toán phải làm tháng 2

Chậm nhất ngày 20/02/2016: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 01/2016): thuế GTGT tháng 01/2016, thuế TNCN tháng 01/2016, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2016 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).

3. Công việc kế toán phải làm tháng 3

Chậm nhất 30/03/2016: NỘP BCTC năm 2015 cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chậm nhất 30/03/2016: nộp tờ khai QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN + TNCN và các tờ khai QT năm khác (nếu có). Nộp bổ sung tiền thuế TNDN + TNCN nếu quyết toán có chênh lệch so với tạm tính quý.

Xem thêm: Các công việc thực tế của kế toán ở doanh nghiệp