Trung tâm kế toán Hà Nội trân trọng gửi tới các bạn những công việc mà người kế toán cần làm trong tháng 6/2018. Mời các bạn chú ý theo dõi:

nhan-vien-cong-so

1. Trước ngày 03/6/2018

Công việc cần phải làm: Thông báo tình hình biến động lao động

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

2. Hạn cuối là ngày 20/6/2018

Công việc cần làm: Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 5/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng

Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

3. Hạn cuối là ngày 20/6/2018

Công việc cần làm: Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 5/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng

Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC

4. Hạn cuối là ngày 20/6/2018

Công việc cần làm: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Căn cứ pháp lý: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

5. Hạn cuối là ngày 30/6/2018

Công việc cần làm: Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

6. Hạn cuối 30/6/2018

Cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động

Đóng kinh phí công đoàn

Dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn

Căn cứ pháp lý: Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Chúc các bạn thực hiện tốt!

Nếu các bạn có nhu cầu tham gia học kế toán tổng hợp thực tế, liên hệ Hotline 0973.946.715 Ms Huế để được tư vấn trực tiếp!