Khi Doanh nghiệp tuyển dụng lao động, nếu người lao động chưa có MST cá nhân thi các bạn làm kế toán phải thực hiện đăng ký MST cho người lao động, bởi vì đây là thủ tục bắt buộc đối với lao động thường xuyên của Doanh nghiệp.

Trong bài viết này Kế toán hà nội sẽ hướng dẫn các bạn làm thủ tục để đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên qua mạng trên phần mềm TNCN 2.6.

Chuẩn bị hồ sơ:

Để thực hiện đăng ký được MST cá nhân thì người lao động phải cung cấp :

– Lập mẫu 01/ĐK-TNCN ( tham khảo mẫu biểu tại đây )

– Bản sao CMTND

Chuẩn bị phần mềm:

Phần mềm kê khai TNCN 2.6 

Kê khai đăng ký MST cá nhân :

Bước 1 :  Mở phần mềm TNCN 2.6 và nhập thông tin kê khai

tncn1 Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Nhập các chỉ tiêu theo yêu cầu của phần mềm:

Mã số thuế: Nhập MST của công ty.
Tên: Nhập tên công ty.
Cơ quan thuế cấp cục: Lựa chọn cục thuế quản lý (Tỉnh, thành phố)
Cơ quan thuế quản lý: Lựa chọn Chi cục thuế quản lý công ty mình ( Quận/Huyện )
Số hiệu tệp: Nếu là lần đầu thì phần mềm sẽ mặc định là: 1
Ngày tạo tệp và số lượng: Không cần nhập (Phần mềm sẽ tự động cập nhật)

Lưu ý: Nếu không viết được tiếng việt có dấu: Các bạn vào Bảng điều khiển của Unikey -> Mở rộng -> Chọn “Luôn sử dụng clipboard cho Unicode”

Tiếp đó các bạn nhập chính xác tất cả các thông tin của từng nhân viên như: Họ tên, số CMND, địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu, địa chỉ cư chú .v.v…

Nhập xong các bạn ấn “Ghi dữ liệu”. Nếu đúng thì phần mềm sẽ báo là “Ghi dữ liệu thành công”.

Tiếp đó ấn “Kết xuất tệp hồ sơ” để nộp cho cơ quan thuế :

tncn2 Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2015

 Chú ý ở đây có 3 dòng kết suất:

Dòng 1: Kết xuất ra tệp định dạng Text (Để nối nhiều file dữ liệu đã nhập)-> Không bắt buộc
– Trường hợp các bạn chưa nhập xong hết các nhân viên muốn bổ sung thêm nhân viên thì kiết xuất ra dạng này.
– Khi muốn mở ra các bạn chỉ cần click vào “Mở tệp hồ sơ”

Dòng 2: Kết xuất ra tệp định dạng Excel (Để gửi file này cho cơ quan thuế) -> bắt buộc :
– Kết xuất để gửi qua mạng cho cơ quan thuế

Dòng 3 3: Kết xuất ra tệp định dạng Excel (A3) (Để gửi bảng kê cho cơ quan thuế) (có thể in khổ A4) -> bắt buộc :
– Kết xuất để in bảng kê nộp cơ quan thuế

Lưu ý: Không được đổi tên file kiết xuất (Vì đó là thông tin MST của DN bạn và thứ tự Nhân viên của công ty bạn), file kết xuất được lưu ở ổ C:\Temp

Điều chỉnh để in:
Khổ A3: – Office 2003: Vào File -> Page setup – > Paper size
– Office 2007 – 2010: Vào File – > Print ->Khổ A4 thì như bình thường

Sau khi đã kết xuất 2 kiểu ra các bạn mang đi nộp theo trình tự sau:

1. Nộp hồ sơ đăng ký MST qua mạng trước (File excel kết xuất từ dòng 2)

– Truy cập vào trang web của tổng cục thuế: www.tncnonline.com.vn -> Đăng ký thuế ->Tổ chức chi trả :

tncn3 Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2015

tncn7 Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Điền đầy đủ các Thông tin doanh nghiệp -> nhập mã xác nhân -> Đăng nhập

tncn4 Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Tiếp tục khai báo Thông tin ngừoi gửi : Tên, địa chỉ email, số điện thoại…->tải file ( file lưu ở ổ C:\Temp )

->Gửi file

tncn5 Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2015

2. In và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế (File excel A3):

– Sau khi đã nộp thành công qua mạng,Các bạn in File A3 làm 02 bản (có thể in  A4) -> ký, đóng dấu ->đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.
Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký MST cá nhân cho người lao động.

Kiểm tra xem đã có MST chưa:

– Sau khi đã nộp được khoảng 2 – 5 ngày các bạn có thể kiểm tra xem đã có MST chưa, các bạn kiểm tra như sau:

Truy cập vào trang web: www.tncnonline.com.vn -> Đăng ký thuế -> Cơ quan chi trả ->Tra cứu file –> xem trạng thái cấp mã ( các truy cập giống như thao tác gửi tờ khai đăng ký MST qua mạng )

tncn6 Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2015