Trung tâm kế toán Hà Nội gửi đến thông báo từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo quy định mới trong Nghị định của Chính phủ.

tienluong

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đối với đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Trường hợp đã được giải quyết hưởng BHXH từ ngày 1/5/2016 thì điều chỉnh lại mức hưởng và chi trả khoản tiền chênh lệch cho người hưởng. Người hưởng lương hưu (gồm cả trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp khu vực một lần) và người hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng thì BHXH tỉnh, thành phố nơi quản lý chi trả chế độ thực hiện điều chỉnh mức hưởng.

Trường hợp hưởng các loại trợ cấp một lần (gồm cả trợ cấp mai táng, trợ cấp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp khu vực một lần) thì cơ quan BHXH nơi đã giải quyết thực hiện điều chỉnh mức hưởng.

Việc điều chỉnh theo mức hưởng mới được áp dụng từ 1-9-2016.