Hỏi: Tôi đóng BHXH từ tháng 8/2010 đến hết tháng 10/2015. Tháng 11/2015 – 4/2018, tôi không tham gia BHXH bắt buộc. Từ tháng 5/2018 tôi tiếp tục đóng BHXH bắt buộc. Tháng 9/2018, tôi sinh con, vậy thời điểm đó tôi có được hưởng chế độ thai sản không?
che-do-bhxh

Kế toán Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 28, Luật BHXH số 71/2006/QH11, điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

Theo bà trình bày, bà có thời gian tham gia BHXH bị ngắt quãng (không tham gia từ tháng 11/2015 đến hết tháng 4/2018 là 30 tháng), sau đó bà tiếp tục tham gia BHXH (từ tháng 5/2018), tháng 9/2018, bà sinh con.

Như vậy, bà mới tham gia BHXH được 5 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Chiếu theo quy định trên, bà chưa đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ thai sản

Trung tâm Kế toán Hà Nội chuyên nhận làm dịch vụ đăng ký BHXH tốt nhất Hà Nội. Liên hệ 0973946715 để được tư vấn!