Nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/05/1890 – 19/05/2014), Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội triển khai chương trình ưu đãi học phí tháng 05/2014 như sau:

1. Đối tượng là Sinh viên:

 • Giảm 40% học phí/1 người. (Không phân biệt chính quy hay liên thông).
 • Đăng ký nhóm 02 người trở lên tặng thêm 200.000 đồng / 2 học viên
 • Đăng ký nhóm 05 người trở lên tặng thêm 750.000 đồng / 5 học viên
 • Miễn phí 01 người khi đăng ký nhóm 10 người trở lên, 9 người còn lại giảm 40% học phí/1 người.
 • Tặng thẻ học Tiếng Anh thực tế giảm 40% học phí.
 • Miễn phí thực tập, hướng dẫn chọn đề tài và xác nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp.

2. Các đối tượng khác :

 • Hỗ trợ giảm 30% học phí/1 người.
 • Đăng ký nhóm 02 người trở lên tặng thêm 200.000 đồng
 • Đăng ký nhóm 05 người trở lên tặng thêm 750.000 đồng
 • Miễn phí 1 người khi đăng ký nhóm 10 người trở lên, 9 người còn lại giảm 30% học phí/1 người.
 • Tặng thẻ học Tiếng Anh thực tế giảm 40% học phí.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 05/05/2014 đến 19/05/2014.

Xem Học phí các khóa học: https://daotaoketoanhn.edu.vn/bang-hoc-phi-cac-khoa-hoc-ke-toan