Trung tam ke toan Ha Noi xin gửi tới các bạn bộ giáo trình Kế toán máy – Kế toán doanh nghiệp dùng cho sinh viên ngành kinh tế, kế toán các trường ĐH, CĐ, THCN. Bộ giáo trình do công ty Cổ phần Misa phối hợp với nhà xuất bản Văn hóa, thông tin phát hành năm 2009.

 Ke_toan_may_DN

Giáo trình kế toán máy, kế toán doanh nghiệp

Trong hoạt động thương mại, chất lượng hệ thống thông tin có ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất, kinh doanh. Vì thế, một hệ thống quản lý tài chính kế toán nhanh, mạnh, cung cấp một cách chính xác và kịp thời thông tin làm cơ sở cho nhà lãnh đạo ra các quyết định quản trị một cách nhanh chóng và hiệu quả là vô cùng cần thiết.

Chương 1: Tổng quan về phần mềm kế toán
Chương 2: Mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán
Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền
Chương 4: Kế toán vật tư
Chương 5: Kế toán tài sản cố định
Chương 6: Kế toán tiền lương
Chương 7: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
Chương 8: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
CHương 9: Kế toán thuế
Chương 10: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán máy Misa

Bạn đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế, kế toán của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Bạn đang muốn học kế toán thực hành trên phần mềm kế toán Misa, bạn có thể tham khảo ở đường link sau:

http://download.misa.com.vn/GiaoTrinh_DaoTao/KeToanMay/DN/Ke_toan_DN_danh_cho_Sinh_vien.zip

Ngoài ra, đến với trung tâm kế toán Hà Nội, bạn có thể tham gia lớp học kế toán thực hành trên các phần mềm Misa, Fast, Excel, Bravo…

Khóa học kế toán thực hành tại trung tâm sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức thực tế cần thiết của một người kế toán khi làm việc trên các phần mềm kế toán.

Trung tâm kế toán Hà Nội chúc các bạn học tốt!