Kế toán Hà Nội tiếp tục gửi tới các bạn giáo trình kế toán tài chính các loại hình doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xây lắp, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, công ty cổ phần.

Giáo trình kế toán tài chính

Nội dung giáo trình kế toán tài chính

Bài giảng kế toán tài chính bao gồm cả lý thuyết và bài tập thực hành, bao gồm 4 chương cơ bản sau:

Chương 1: Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
Chương 2: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
Chương 4: Kế toán công ty cổ phần

TẢI GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI ĐÂY!

Kế toán Hà Nội – Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế, chúc các bạn học tốt!