Trung tâm kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn sinh viên ngành kế toán bộ giáo trình kế toán tài chính bao gồm cả hệ thống lý thuyết và bài tập nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên học tốt hơn môn học này.

Giáo trình kế toán tài chính

Nội dung giáo trình kế toán tài chính

Nội dung giáo trình này trình bày khá đầy đủ và chi tiết các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu,… là tài liệu học tập cần thiết cho sinh viên, đồng thời còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ kế toán trong các doanh nghiệp.

Ngoài ra, giáo trình kế toán tài chính còn cung cấp kiến thức về việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo.

Giáo trình gồm có 17 chương như sau:

Chương I. Một số vấn đề cơ bản của Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp
Chương II. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương III. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương IV. Kế toán tài sản cố định
Chương V. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VI. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Chương VII. Hạch toán đầu tư tài chính và hoạt động khác
Chương VIII. Kế toán phân phối lợi nhuận
Chương IX. Kế toán tài sản bằng tiền
Chương X. Hạch toán các khoản phải thu
Chương XI. Hạch toán các khoản nợ phải trả
Chương XII. Kế toán nguốn vốn chủ sở hữu
Chương XIII. Báo cáo tài chính
Chương XIV. Hạch toán kinh doanh hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại
Chương XV. Kế toán xuất, nhập khẩu hàng hóa
Chương XVI. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp dịch vụ
Chương XVII. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp

Mời các bạn download trọn bộ giáo trình kế toán tài chính TẠI ĐÂY

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội

Địa chỉ học kế toán tốt nhất cả nước

Cam kết: Không thành nghề không thu học phí

Mời các bạn tham khảo: Khóa học kế toán thực hành của Kế toán Hà Nội