Kế toán công ty xây dựng xây lắp có nhiều đặc thù riêng biệt của ngành xây dựng nên khi học và làm kế toán xây dựng ác bạn sẽ cảm thấy khó hợn làm kế toán trong các lĩnh vực khác. Trung tâm kế toán Hà Nội gửi tới bạn đọc bộ Giáo trình kế toán xây dựng đầy đủ, chi tiết từ cơ bản đến nâng cao để các bạn có thể nắm vững kiến thức và thành thạo các kỹ năng kế toán trong lĩnh vực này.

Giáo trình kế toán xây dựng từ cơ bản đến nâng cao chuyên sâu

Để học làm kế toán xây dựng các bạn cũng có thể tham gia: Khóa học kế toán xây dựng thường xuyên khai giảng tại trung tâm

Ngành xây dựng có những đặc thù riêng nên công tác kế toán trong lĩnh vực này cũng có những điểm khác biệt. Là một kế toán xây dựng, bạn cần phải lưu ý các vấn đề sau:

Yêu cầu công việc của một kế toán xây dựng:

 • Kế toán xây dựng phải phải tập hợp chi phí cho từng hạng mục, từng công trình,
 • Kế toán xây dựng phải theo dõi qua nhiều kỳ kế toán,
 • Khi công trình hoàn thành, kế toán xây dựng cũng phải tính giá thành cho từng công trình cụ thể.
 • Vật tư xuất dùng phải phù hợp với định mức dự toán.
 • Phân bổ chi phí cho các công trình phải tương ứng với thời gian và giá trị công trình
 • Trích dự phòng bảo hành công trình vào giá thành và hạch toán chi phí bảo hành nếu có
 • Phải cập nhật các văn bản của nhà nước liên quan đến giá đất đền bù

Những công việc mà kế toán xây dựng cần làm:

 • Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất mát, hư hỏng…
 • Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giá thành, hạng mục công trình từng loại sản phẩm, đề xuất khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả.
 • Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác xây dựng đã hoàn thành. Định kỳ kiểm kê và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định.
 • Lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành công trình xây lắp, cung cấp chính xác kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý của Giám đốc.
 • Làm Báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc quản trị.
 • Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học.
 • Làm các công việc khác, do cán bộ lãnh đạo phân công

Nội dung giáo trình kế toán xây dựng

Bao gồm 9 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản

Chương 2: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp

Chương 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương 5: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa

Chương 6: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Chương 7: Quy định chung về kế toán chủ đầu tư

Chương 8: Chứng từ kế toán các đơn vị chủ đầu tư

Chương 9: Sổ kế toán và một số nội dung về tài khoản kế toán áp dụng tại các đơn vị chủ đầu tư.

Tải giáo trình kế toán xây dựng tại đây