Bạn là kế toán mới chưa có kinh nghiệm hạch toán chi phí tiền thuê nhà như thế nào? Công ty Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn bạn cách hạch toán chi phí tiền thuê nhà mới nhất 2017 nhé.

– Để có thể ghi nhận khoản chi phí tiền thuê nhà là chi phí hợp lý hợp lệ, thì các bạn cần phải có hóa đơn của bên cho thuê, nếu bên cho thuê là cá nhân thì cá nhân cho thuê phải nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN thì cơ quan thuế mới cấp cho hóa đơn.

– Ngoài thực tế thì cá nhân không muốn làm việc này nên DN thường sẽ làm việc này thay cho cá nhân cho thuê nhà.
Chi tiết bạn xem thêm tại đây: Cách đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý

Hướng dẫn hạch toán chi phí tiền thuê nhà

Dựa vào hóa đơn mà bên cho thuê nhà cung cấp các bạn hạch toán như sau:

a. Khi thanh toán trước tiền thuê nhà:

– Dựa vào hợp đồng, chứng từ thanh toán trả trước các bạn hạch toán:

Nợ TK  – 331

Có TK – 111, 112…

– Trên là trường hợp các bạn thanh toán trước tiền thuê nhà mà chưa có hóa đơn, nếu bạn thanh toán tiền thuê nhà mà có hóa đơn luôn thì hạch toán như sau:

b. Khi nhận hóa đơn:

Nợ TK 142, 242 (giá chưa thuế) – Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì các bạn gộp cả tiền thuế vào đây nhé.

Nợ TK 133:

Có 331…(111, 112: Nếu thời điểm thanh toán có luôn hóa đơn)

Chú ý: Nếu số tiền đó > 20tr phải thanh toán qua ngân hàng thì chi đó mới được chấp nhận là hợp lý hợp lệ.

c. Hàng tháng phân bổ:

Nợ TK 642, 641

Có TK 124, 242

Ví dụ hạch toán chi phí thuê nhà thực tế

Ngày 1/1/2017 Công ty kế toán Hà Nội ký hợp đồng thuê nhà với Bà A: Thời gian là 12 tháng, mỗi tháng 10.000.000 tổng cộng là 120.000.000. Và đã thanh toán trước cho Bà A: 10.000.000.

– Đến ngày 3/1/2017 sau khi đã nộp cá khoản thuế thì Bà A đã xuất cho Công ty hóa đơn GTGT tiền thuê nhà, thuế suất là 10%, tổng cộng là: 132.000.000

– Ngày 3/1/2017 Công ty cũng chuyển khoản thanh toán hết số tiền còn lại là: 122.000.000

Cách hạch toán tiền thuê nhà năm 2017 như sau:

Ngày 1/1/2017:
– Hạch toán khoản trả trước (Dựa vào hợp đồng và phiếu chi…)
Nợ TK 331: 10.000.000
Có TK 111: 10.000.000

Ngày 3/1/2017:
– Dựa vào hóa đơn hạch toán như sau:
Nợ TK 142: 120.000.000
Nợ TK 1331: 12.000.000
Có TK 331: 132.000.000

– Dựa vào giấy báo nợ của Ngân hàng hạch toán:
Nợ TK 331: 122.000.000
Có TK 112: 122.000.000

– Hàng tháng phân bổ:
Nợ TK 642: 10.000.000
Có TK 142: 10.000.000

Chúc các bạn thành công! Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp – Thuế thực tế có thể tham gia; Lớp  học thực hành kế toán tổng hợp thực tế