Công việc kế toán trong công ty xây dựng khá phực tạp và cũng là lĩnh vực mà các bạn làm nghề kế toán còn nhiều vướng mắc trong quá trình làm việc. Bạn nào đang làm kế toán xây lắp muốn biết Cách hạch toán doanh thu xây dựng theo TT200/BTC hãy xem chi tiết cụ thể bài viết sau đây của chúng tôi.

trung tam ke toan nam dinh Hướng dẫn hạch toán doanh thu xây dựng theo TT 200

Hạch toán doanh thu xây dựng theo Thông tư 200

A. Hồ sơ thanh quyết toán

I. Bảng thanh toán KLHT giai đoạn và quyết toán A-B

1. Bảng thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn (KLHT)

– Đặc điểm của hoạt động xây dựng là công trình trải qua nhiều giai đoạn, hạng mục Mỗi giai đoạn, mỗi hạng mục nhỏ, trước khi chuyển sang thi công giai đoạn tiếp theo nhà thầu phải trình Chủ đầu tư nghiệm thu và ký bảng KLHT và giá trị của giai đoạn đó, gọi là “Bảng thanh toán KTHT” đợt 1; 2; 3… cho đến đợt cuối

2. Bảng quyết toán KLHT công trình A-B

– Khi công trình được nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo “Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng”, nhà thầu (bên B) trình Chủ đầu tư (Bên A) bảng quyết toán này để thống nhất KLHT và giá trị công trình.

– Nếu thống nhất được (thường phải qua rất nhiều lần chỉnh sửa) hai bên A và B cùng ký và đóng dấu, vì thế gọi là Bảng quyết toán A-B (Đầy đủ là: Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành công trình)

II. Phê duyệt quyết toán A-B

– Đối với các công trình sử dụng vốn tự có của chủ đầu tư, Chủ đầu tư mới có quyền phê duyệt quyết toán, hoặc bản Thanh lý hợp đồng.

– Đối với các công trình sử dụng vốn Ngân sách thường là sở Tài Chính, hoặc từ UBND từ cấp huyện, thành phố trở lên mới có quyền phê duyệt quyết toán. Kết quả phê duyệt làm Công trình có thể tăng hoặc giảm (thông thường là bị cắt giảm) so với quyết toán A-B mà hai bên Nhà thầu và Chủ đầu tư đã ký trước đó.

cong viec cua ke toan xay dung Hướng dẫn hạch toán doanh thu xây dựng theo TT 200

B – Xác định được doanh thu

Thời điểm ghi nhận doanh thu trong lĩnh vực xây dựng được xác định theo Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình.
Trình tự tiến hành như sau :
1. Trước khi làm bạn cần Chú ý : các bạn kế toán ít kinh nghiệm thường xuất hóa đơn chậm hơn rất nhiều so với thời gian trên biên bản ngiệm thu  điều này dẫn đến rủi ro rất lớn khi cơ quan thuế quyết toán.
Đối với “Bảng thanh toán KLHT đợt 1; 2; 3.. : Căn cứ giá trị KLHT được A ký xác nhận đồng ý thanh toán trong bảng này:
Xuất hóa đơn GTGT cho Chủ đầu tư
2. Đối với bảng quyết toán KLHT công trình:
– Đối với các công trình sử dụng vốn tự có của Chủ đầu tư, đến đây coi như xong phần xác định doanh thu. Nhưng nếu bị Kiểm toán, thanh tra, thì sẽ phải điều chỉnh DT theo kết quả của hai cơ quan này.
– Căn cứ vào bảng Quyết toán KLHT công trình (phải là bảng đã được hai bên A-B ký đóng dấu đầy đủ)
– Đối với các công trình sử dụng vốn Ngân sách: Khi có Quyết định phê duyệt quyết toán A-B của cấp có thẩm quyền, kết quả thanh tra, kiểm toán thì sẽ phải điều chỉnh DT theo quyết định PDQT này và kết quả của hai cơ quan thanh tra, kiểm toán một lần nữa.
– Tổng hợp giá trị hóa đơn đã xuất từ đợt 1 đến đợt cuối, so với giá trị quyết toán A-B: còn bao nhiêu xuất nốt.

C. Nghiệp vụ hạch toán doanh thu xây dựng theo TT 200

( Doanh nghiệp hạch toán theo PP khấu trừ )
Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch
– Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:
+ Nợ các TK 111, 112, …
+ Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.
– Kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (không phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, ghi: 
+ Nợ TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
+ Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111).
Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình  kế toán phải lập Hoá đơn GTGT, ghi:
+ Nợ các TK 111, 112, 131, …
+ Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111)
+ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.
– Căn cứ vào Hoá đơn GTGT được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:
+ Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
+ Có TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
+ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.
Hi vọng, với bài viết này, các bạn có thể hạch toán doanh thu xây dựng theo thông tư 200 một cách chính xác nhất. Chúc các bạn thành công.
KẾ TOÁN HÀ NỘI đi đầu cả nước về dạy kế toán xây dựng thực tế bạn có mong muốn nâng cao nghiệp vụ hay kỹ năng kế toán xây dựng vui lòng liên hệ :
Hotline: 0973.946.715 – Ms Huế – Lớp 1 kèm 1 học phí 5tr/người. Học đến khi nào thành thạo mới thôi.