Bạn là nhân viên kế toán mới chưa biết cách hạch toán khi hàng về trước, hóa đơn về sau như thế nào cho hợp lý. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau chi tiết, cụ thể.

hach-toan-hang-ve-truoc

Các bạn kế toán viên cần lưu ý: để chứng minh được việc là hàng về trước, hóa đơn về sau các bạn cần phải có các loại giấy tờ sau:

  1. Hợp đồng/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…).
  2. Trong hợp đồng phải ghi rõ: Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT).

Hướng dẫn hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau:

­ Các bạn cần đối chiếu hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho.

1. Căn cứ vào phiếu nhập kho các bạn hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế:

Nợ 152 (153, 156): Số lượng nhập x Giá tạm tính

111 (112,331…): Số lượng nhập x Giá tạm tính

2. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn, tiến hành hạch toán như sau:

a. Nếu giá mua = Giá tạm tính:

Nơ TK133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn.

Có Tk 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

b. Nếu giá mua > Giá tạm tính

Phản ánh thuế

Nợ TK133:

Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

Điều chỉnh tăng

Nợ TK 152, 156: Số lượng x (Giá mua ­- Giá tạm tính)

Có TK 111,112,331: Số lượng mua x (Giá mua – Giá tạm tính)

c. Nếu giá mua < Giá tạm tính

Phản ánh thuế:

Nợ TK 133:

Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

Điều chỉnh giảm:

Nợ TK 111,112,331: Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)

Có TK 152, 156: Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)

Chúc các bạn thành công!

Trên đây là phần hướng dẫn cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau. Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế, thực hành báo cáo, kê khai các loại thuế, lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp. Nếu bạn có nhu cầu học có thể tham khảo các khóa học kế toán thực hành của trung tâm nhé. Liên hệ 0973946715