Video hướng dẫn hạch toán khấu hao TSCĐ theo thông tư 200 do giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hà của Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn.

Khấu hao TSCĐ là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá TSCĐ vào chi phí SXKD trong thời kỳ nhất định.

Hiện nay chúng ta có thể lựa chọn các phương pháp tính khấu hao như sau:

  • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần
  • Phương pháp khấu hao theo sản lượng
  • Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

Trong 3 phương pháp trên doanh nghiệp có thể lựa chọn sao cho phù hợp với doanh nghiệp. Nhưng đã lựa chọn phương pháp nào phải áp dụng theo phương pháp nhất quán. Hiện nay chủ yếu các doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng bởi phương pháp này đơn giản và sẽ tính đều việc khấu hao cho các năm.

Phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng

Mức KH năm = Nguyên giá / Số năm sử dụng

Mức KH tháng = Nguyên giá / Số tháng sử dụng

Quy định về việc trích khấu hao

Khấu hao TSCĐ muốn được tính vào chi phí hợp lý cần tuân thủ các điều kiện cơ bản sau:

– TSCĐ phải phục vụ cho hoạt động SXKD
– Phải có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ đi kèm
– Phải thuộc quyền sở hữu của DN (trừ TSCĐ thuê tài chính)
– Thời gian sử dụng phải theo khung quy định của bộ tài chính
– TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất vô thời hạn thì không được trích khấu hao.
– Ô tô dưới 9 chỗ (DN không kinh doanh vận tải, du lịch, khách sạn) thì chỉ được trích khấu hao trên nguyên giá tối đa 1,6 tỷ.
(Các quy định cụ thể tham khảo trong Thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 45/2013/TT-BTC)

Kế toán Hà Nội – Nơi hội tụ tinh hoa kế toán

  • Chuyên Đào tạo kế toán thực hành thực tế
  • Đào tạo tiếng anh giao tiếp thực tế
  • Làm dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp trên toàn quốc
  • Tư vấn kế toán thuế miễn phí cho các doanh nghiệp trên toàn quốc

Hotline: 0934 401 811 – 0947 40 81 86

Email: info.kthn@gmail.com