Bạn làm kế toán, khi kiểm kê phát hiện hàng hóa, CCDC, NVL, thành phẩm bị thừa, thiếu nhưng chưa biết xử lý thế nào? Công ty Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, CCDC, NVL, thành phẩm.

dinh-khoan-1

1. Biện pháp hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa:

a. Dựa vào biên bản kiểm kê:

  • Trường hợp đã xác định được nguyên nhân thì căn cứ vào nguyên nhân thừa để ghi sổ.
  •  Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân thì phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị Hàng hóa, NVL, CCDC, Thành phẩm thừa:

Nợ TK 152, 153, 155, 156:

 Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết).

b. Khi có quyết định xử lý hàng thừa

(ghi tăng thu nhập khác hoặc ghi giảm giá vốn):

Kiểm kê phát hiện thừa thiếu hàng hóa, nguyên vật liệu

Nợ TK 338(1):
Có TK 711, 632:
Có các TK liên quan.

2. Biện pháp hạch toán khi kiểm kê phát hiện thiếu:

a. Dựa vào biên bản kiểm kê hàng:

Nợ TK 138(1): Giá trị hàng thiếu
Có TK 152, 153, 155, 156:

b. Khi có quyết định xử lý hàng thiếu

(không xác định được nguyên nhân), căn cứ vào quyết định:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý (Nếu hàng thiếu trong định mức)
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Nếu vượt ngoài định mức), (Phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại sau khi trừ số thu bồi thường)
Nợ TK 111, 112 – Tiền mặt (Người phạm lỗi nộp tiền bồi thường)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu trừ vào tiền lương của người phạm lỗi)

  Có TK 138 – Phải thu khác (1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý).

Hạch toán khi kiểm kê hàng thừa, thiếu

Công ty kế toán Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt