Hướng dẫn hạch toán tờ khai lệ phí thuế môn bài theo thông tư 133 và thông tư 200 mới nhất của Bộ tài chính.

khau-tru-thue-gtgt-dau-vao

Theo điều 17 của TT 156/2013/TT-BTC Lệ phí môn bài  là loại thuế nộp theo năm. Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp lệ phí môn bài  thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài  cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức lệ phí môn bài  phải nộp. 

Vậy Tiền lệ phí môn bài  được hạch toán vào đâu? hạch toán như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán thuế mới đi làm. Sau đây Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán thuế môn bài chi tiết theo cả 2 quy định mới nhất là thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 ( Có hiệu lực từ 1/1/2017) và thông tư 200/2014/TT-BTC.

Lệ phí môn bài  là một khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bút toán hạch toán chi phí lệ phí môn bài  thường được hạch toán vào đầu năm tài chính như sau:

1. Hạch toán chi phí lệ phí môn bài : Căn cứ vào tờ khai lệ phí môn bài

Hạch toán theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

                                   Nợ TK 6422

Có TK 3338

Hạch toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

                                  Nợ TK 6428
                                        Có TK 3338
 Chú ý: Để tính ra được số lệ phí môn bài  phải nộp các bạn phải dựa vào số Vốn điều lệ được ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh rồi và  bậc lệ phí môn bài  được quy định tại TT 42/2013/TT-BTC. Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức lệ phí môn bài  sẽ thay đổi theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP 

2. Khi các bạn đi nộp tiền thì hạch toán như sau:

                                 Nợ 3338: số lệ phí môn bài  phải nộp
                                     Có 111/112: số tiền nộp
Chúc các bạn thành công!