Hướng dẫn cách hạch toán nhập kho thành phẩm thực tế khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê bên ngoài gia công, chế biến. Mời các bạn theo dõi.

hach-toan-tien-luong

Thành phẩm là những sản phẩm đã hoàn thành sau khi kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho

I. Mô tả nghiệp vụ kế toán kho thành phẩm:

1. Đối với thành phẩm tự sản xuất tại phân xưởng

–    Xuất nguyên vật liệu cho phân xưởng sản xuất, cuối kỳ thành phẩm đem nhập kho. Sản phẩm dở dang để tại phân xưởng hoặc mang về nhập kho chờ xử lý.
–    Kế toán kho lập Phiếu nhập kho nguyên vật liệu, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
–    Thủ kho đối chiếu hàng trong kho với phiếu nhập kho, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
–    Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán tổng hợp ghi sổ kế toán kho.

2. Đối với thành phẩm mang gia công

–    Doanh nghiệp ký hợp đồng gia công.
–    Chuyển nguyên vật liệu cần thiết sang bên gia công hoặc bên gia công tự nhập nguyên vật liệu để gia công.
–    Cuối kỳ, nhận lại thành phẩm.
•    Nếu doanh nghiệp xuất nguyên vật liệu thì nhập lại toàn bộ phế liệu dở dang.
•    Nếu bên gia công tự chuẩn bị nguyên liệu thì chỉ nhận về thành phẩm.
–    Kế toán kho lập Phiếu nhập kho nguyên vật liệu, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
–    Thủ kho đối chiếu hàng trong kho với phiếu nhập kho, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
–    Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán tổng hợp ghi sổ kế toán kho.

3. Phân biệt cách hạch toán nhập kho thành phẩm trong QĐ 48/2006 và TT 200/2014

–    Hạch toán nhập kho thành phẩm theo QĐ 48, không có các tài khoản chi phí sản xuất

TK 621 – chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,

622 – chi phí nhân công trực tiếp,

623 – chi phí máy thi công và

627 – chi phí sản xuất chung.

Các chi phí được hạch toán thẳng vào các tài khoản cấp 2 của TK 154 – sản xuất sản phẩm dở dang.
–    Hạch toán nhập kho thành phẩm theo TT 200, hạch toán các khoản mục chi phí vào các tài khoản chi phí sản xuất TK 621, 622, 623 và 627.

II. Hạch toán nhập kho thành phẩm thực tế

1. Khi xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi gia công, chế biến:

Nợ TK 154 ­ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 155, 156…

2. Khi nhập kho thành phẩm, Căn cứ vào phiếu nhập kho:

Nợ TK 152, 155, 156… (Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho)

Có TK 154 : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

3. Khi phát sinh chi phí thuê ngoài gia công, chế biến:

Nợ TK 154 ­ Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Nợ TK 133 ­ Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 131, 141,. . .

III. Ví dụ thực tế

Ngày 20/09/2016, Công ty Kế toán Hà Nội nhập kho lô quần áo từ xưởng may X. Biết xưởng gia công tự nhập vải về theo tiêu chuẩn của công ty. Các số liệu thủ kho kiểm kê:
–    Bộ đồ Nam, số lượng 200, đơn giá 400.000đ
–    Bộ đồ Nữ, số lượng 200, đơn giá 440.000đ

Sau khi nhận hàng công ty làm thủ tục nhập kho số hàng đã mua trên, đồng thời thanh toán ngay tiền hàng bằng tiền gửi ngân hàng.
Căn cứ vào phiếu nhập kho, kế toán hạch toán các nghiệp vụ:

Nợ TK 155: (200 x 400.000 + 200 x 440.000) = 168.000.000 đ
(Nợ TK 155 (Nam): 80.000.000đ
Nợ TK 155 (Nữ): 88.000.000đ)
Có TK 154 :  168.000.000 đ
Căn cứ vào ủy nhiệm chi, giấy báo nợ:
Nợ TK 154: 168.000.000 đ
Có các TK  112 : 168.000.000 đ

Chúc các bạn thành công!

Trên đây là phần hướng dẫn thực tế hạch toán nhập kho thành phẩm. Nếu bạn có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ kế toán cũng như học kế toán để lấy kinh nghiệm thực tế. Hãy tham khảo lớp học kế toán tổng hợp thực tế của kế toán Hà Nội nhé.