Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Phân tích báo cáo tài chính cung cấp rất nhiều thông tin cần thiết cho các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, các số liệu này cung cấp cho các đối tượng sử dụng như: nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính tín dụng… Tuy nhiên phân tích báo cáo tài chính cũng còn nhiều hạn chế cần xem xét.

han-che-phan-tich-bctc

Các hạn chế phân tích báo cáo tài chính:

  • Chỉ có ý nghĩa với công ty vừa và nhỏ: có nhiều công ty quy mô rất lớn và hoạt động đa ngành nghề, nên rất khó để xây dựng hệ thống tỷ số bình quân ngành cho toàn công ty. Do đó, phân tích báo cáo tài chính chỉ có ý nghĩa lớn đối với các công ty nhỏ và không có hoạt động đa ngành nghề.
  • Các tỷ số tài chính được xây dựng và tính toán từ các báo cáo tài chính nên mức độ chính xác của nó phụ thuộc vào chất lượng và nguyên tắc thực hành kế toán, mà các nguyên tắc chuẩn mực kế toán có thể khác nhau cho từng doanh nghiệp, ngành, quốc gia… nên các nguyên tắc kế toán này cũng làm một phần sai lệch đi ý nghĩa của các tỷ số tài chính cần phân tích.
  • Lạm phát có thể ảnh hưởng xấu và làm sai lệch thông tin tài chính được ghi nhận trên báo cáo tài chính khiến cho việc tính toán các tỷ số phân tích tài chính trở nên thiếu chính xác hơn.
  • Các yếu tố thời vụ cũng làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty và khiến cho các tỷ số tài chính có khuynh hướng thay đổi bất thường. Bạn sẽ thấy chỉ số vòng quay hàng tồn kho sẽ tăng một cách bất thường vào mùa vụ chính của doanh nghiệp.
  • Một số nhà quản trị lại rất nắm rõ các chuẩn mực và chỉ số tài chính của chính doanh nghiệp họ đang điều hành, và khi đó doanh nghiệp chủ động can thiệp vào các hoạt động kế toán để có các chỉ số tài chính tốt nhất, điều này cũng là một nguyên nhân không nhỏ ảnh hưởng đến hoạt động phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Đặc biệt, ở Việt Nam việc xây dựng các chỉ số bình quân cho ngành chưa được hoàn thiện, nên các hoạt động phân tích chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người phân tích một cách định tính qua nhiều năm kinh nghiệm, không phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả phân tích các chỉ số trên báo cáo tài chính.

Trung tâm kế toán Hà Nội chuyên

  • Đào tạo kế toán thực hành thực tế
  • Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp trên toàn quốc
  • Tư vấn kế toán thuế miễn phí cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.