Trong phần 1 chúng tôi đã hướng dẫn chi tiết các bước chuẩn bị khai thuế qua mạng Internet; Thực hiện khai thuế qua mạng; Khai thuế trực tuyến. Phần 2 chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp tục các nội dung còn lại của thủ tục kê khai thuế qua mạng. 

>>Xem lại phần 1

V. Một số chức năng khác trên ứng dụng kê khai thuế qua mạng internet

1. Chức năng Trình ký

Chức năng này được sử dụng khi doanh nghiệp có nhu cầu phân công riêng cán bộ thực hiện chức năng lập tờ khai và cán bộ thực hiện ký điện tử trên tờ khai. Ví dụ như sau: kế toán tạo tờ khai điện tử từ ứng dụng HTKK, sau đó sử dụng chức năng “Trình ký” trên ứng dụng để trình giám đốc, giám đốc dùng chứng thư số ký điện tử lên tờ khai và gửi tờ khai cho CQT (hiện tại chức năng này chưa thực hiện được đối với các loại tờ khai kê khai trực tuyến). Trình tự thực hiện như sau:

Tạo tờ khai điện tử:

NNT tạo tờ khai điện tử từ ứng dụng HTKK như hướng dẫn tại Mục 1, Phần III.

Trình ký:

Sau khi đăng nhập vào trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn như hướng dẫn ở các phần trên, NNT vào chức năng “Nộp tờ khaiTrình ký”:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Chọn tệp tờ khai và Trình ký:

Nhấn nút “Chọn tệp tờ khai” để chọn tờ khai cần trình ký (thao tác tương tự việc chọn tờ khai để tải lên mạng), sau đó nhấn “Trình ký”.

Ký điện tử:

Sau khi kế toán đã thực hiện gửi tờ khai để trình ký, giám đốc đơn vị thực hiện đăng nhập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, vào chức năng “Nộp tờ khaiTrình ký”, danh sách các tờ khai và phụ lục do kế toán đã trình ký xuất hiện như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Giám đốc Doanh nghiệp có thể nhấn chuột vào tên tờ khai, bảng kê để kiểm tra lại nội dung các tờ khai, bảng kê. Trường hợp thấy tờ khai, bảng kê không đúng, giám đốc nhấn nút  để xóa tờ khai, bảng kê. Nếu thấy đồng ý với các tờ khai và phụ lục kế toán trình ký, giám đốc nhấn nút “Ký và nộp tờ khai” để ký điện tử và nộp tờ khai đến CQT. Nhập mã PIN của chữ ký số khi được yêu cầu:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Sau khi nhập số PIN và bấm “Chấp nhận“, tất cả các tờ khai trong danh sách trình ký sẽ được ký điện tử và gửi đến CQT.

Sau khi các tờ khai đã được gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo có chữ ký điện tử của TCT gửi vào hộp thư điện tử của NNT tương tự như những trường hợp gửi tờ khai bằng các hình thức khác.

2. Tra cứu tờ khai:

Chức năng này cho phép NNT có thể tra cứu lại danh sách các tờ khai đã gửi qua mạng internet cho CQT, xem lại tờ khai, chép lại tờ khai về máy tính của NNT, hoặc gửi bổ sung phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT của tờ khai 01/GTGT. Trình tự thực hiện như sau:

Sau khi đăng nhập vào trang web http://kekhaithue.gdt.vn, NNT vào chức năng “Tra cứuTra cứu tờ khai”:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Lựa chọn các điều kiện tra cứu, sau đó nhấn nút “Tra cứu”, kết quả thỏa mãn điều kiện tra cứu sẽ thể hiện như màn hình sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

NNT có thể tải tờ khai về (Download) bằng cách bấm chuột vào tên tờ khai.

Lưu ý: NNT có thể download tất cả các tờ khai đã gửi trừ tờ khai quyết toán thuế TNCN. Trường hợp NNT muốn download tờ khai quyết toán thuế TNCN đã gửi, NNT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp.

3. Bổ sung bảng kê sau đã gửi tờ khai:

Áp dụng cho trường hợp NNT gửi thiếu bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT. Thực hiện như sau:

NNT thực hiện chức năng tra cứu tờ khai với điều kiện:

 • Tờ khai: Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)
 • Ngày nộp từ ngày – Đến ngày: nhập vào ngày (hoặc khoảng thời gian) NNT đã thực hiện gửi tờ khai 01/GTGT bị thiếu các bảng kê.

Tại màn hình kết quả tra cứu tờ khai sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Chuyển đến tờ khai cần gửi bổ sung bảng kê, nhấn vào nút  để bổ sung thêm bảng kê vào tờ khai như hình trên.

Màn hình “Gửi tệp phụ lục” sẽ xuất hiện, NNT thực hiện chọn phụ lục cần bổ sung để gửi, thao tác thực hiện giống như thao tác bổ sung phụ lục tại Bước 4, Mục 2, Phần III.

4. Tra cứu thông báo:

Chức năng này cho phép NNT tra cứu lại toàn bộ các thông báo CQT đã gửi cho NNT thông qua hệ thống khai thuế qua mạng. Các thông báo này đã được hệ thống gửi tự động đến hộp thư NNT, tuy nhiên NNT cũng có thể dùng chức năng này để xem lại hoặc tải các thông báo nói trên. Trình tự thực hiện như sau:

NNT vào chức năng “Tra cứuTra cứu thông báo”, nhập các điều kiện tra cứu, sau đó nhấn nút “Tra cứu” như màn hình sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Danh sách các thông báo phù hợp với điều kiện tra cứu sẽ được hiển thị như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Nhấn nút  trong cột “Tải về” để tải các thông báo có chữ ký của TCT.

5. Thay đổi thông tin tài khoản:

Trong quá trình hoạt động, NNT có thể thay đổi các thông tin liên quan đến những thông tin đã khai báo khi đăng ký sử dụng dịch vụ với CQT, chẳng hạn như: số điện thoại, địa chỉ email tiếp nhận thông tin từ CQT. Khi có những thay đổi này, NNT vào chức năng này để khai báo lại. Trình tự thực hiện như sau:

NNT vào chức năng “Tài khoảnThay đổi thông tin”, màn hình thay đổi thông tin sẽ hiện ra như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

NNT nhập lại số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử mới của mình, sau đó nhấn “Cập nhật” để lưu lại thông tin.

6. Đăng ký thêm loại tờ khai phải nộp:

Khi phát sinh loại tờ khai mới cần gửi qua mạng, NNT cần thực hiện đăng ký thêm loại tờ khai phải nộp qua mạng. Trình tự thực hiện như sau:

Đăng nhập vào trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn, chọn chức năng “Tài khoảnĐăng ký tờ khai” như hình sau:

ChonDangKyThemToKhai

Ứng dụng sẽ thể hiện danh sách tờ khai NNT đã đăng ký nộp qua mạng như hình sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

NNT kiểm tra danh sách tờ khai đã đăng ký, nếu cần đăng ký thêm loại tờ khai, bấm nút lệnh “Đăng ký thêm tờ khai“, màn hình “Đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng” sẽ xuất hiện, NNT chọn các tờ khai cần đăng ký và kỳ bắt đầu kê khai, sau đó nhấn “Tiếp tục” như hình sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Sau khi chọn các loại tờ khai, kỳ bắt đầu kê khai qua internet và nhấn “Tiếp tục“, NNT kiểm tra lại thông tin đăng ký như sau:

ChapNhanDanhSachTKDKThem

 • Nhấn “Chọn lại” để chọn lại các tờ khai.
 • Nhấn “Chấp nhận” để hoàn thành việc đăng ký:

Sau khi đăng ký các tờ khai gửi qua mạng, NNT sẽ nhân được email thông báo xác nhận các thông tin về đăng ký nộp hồ sơ khai thuế của NNT. eMail thông báo này có đính kèm file thông báo định dạng PDF và có chữ ký số của TCT.

7. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ:

Để ngừng khai thuế qua mạng, NNT vào chức năng “Tài khoản Ngừng dịch vụ”, nhập lý do ngừng và nhấn “Đăng ký ngừng” như màn hình sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Sau khi thực hiện NNT sẽ nhận được thông báo từ CQT thông qua hộp thư điện tử như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Lưu ý:

 • Sau khi đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ, NNT sẽ không đăng nhập được vào ứng dụng.
 • NNT muốn đăng ký sử dụng lại dịch vụ sẽ phải thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

8. Trợ giúp:

Chức năng này cung cấp cho NNT các tài liệu hướng dẫn sử dụng, cho phép tải các phần mềm có liên quan, cách khắc phục một số lỗi thường gặp, địa chỉ liên hệ của các đơn vị cung cấp chứng thư số… Để xem thông tin trợ giúp, NNT vào chức năng “Trợ giúp” như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Các nội dung hỗ trợ bao gồm:

 • Các hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt liên quan đến ứng dụng:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

 • Bộ cài đặt các phần mềm liên quan:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

 • Những vướng mắc NNT gặp phải khi sử dụng ứng dụng:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

 • Địa chỉ các nhà cung cấp chứng thư số:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

VI. Ký tờ khai Offline

Trong trường hợp máy tính dùng để ký điện tử lên tờ khai không kết nối internet, NNT có thể sử dụng ứng dụng ký điện tử offline (Sign Offline) để ký các tờ khai, phụ lục kết xuất từ ứng dụng HTKK trước khi gửi đến CQT qua mạng.

Để thực hiện điều này, máy tính phải được cài đặt công cụ ký offline (xem thêm tài liệu hướng dẫn cài đặt). Đối với các phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT phải kết xuất ra file Microsoft Excel 2007. Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo tờ khai điện tử: NNT thực hiện kết xuất tờ khai, phụ lục từ ứng dụng HTKK theo hướng dẫn tại Mục 1, Phần III bài viết này.

Bước 2: Ký điện tử offline, thực hiện như sau:

Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính.
Chạy ứng dụng ký offline bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng  trên Desktop, màn hình chính của ứng dụng xuất hiện như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

NNT chọn đường dẫn đến file tờ khai, phụ lục cần ký, chọn tờ khai, phụ lục, chuyển file sang danh sách tờ khai chờ ký. Sau đó nhấn nút “Ký file”:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Khi nhận được thông báo “Bạn có muốn chọn thư mục chứa file đã ký không?“, NNT chọn “Yes“, sau đó chọn thư mục lưu file sau khi ký, chọn chữ ký cần ký trong chứng thư (1 chứng thư có thể chứa nhiều chữ ký số), nhập mã PIN tương ứng với chữ ký số vừa chọn. Nếu ký thành công, NNT sẽ nhận được thông báo ký tờ khai thành công như hình trên.

Bước 3: Tải tờ khai đã ký offline lên cổng thông tin của Tổng cục Thuế:

Chép các file đã ký offline sang máy tính có kết nối internet, đăng nhập vào trang Webhttp://kekhaithue.gdt.gov.vn

Vào chức năng: “Nộp tờ khai Nộp tờ khai”, nhấn vào nút “Chọn tệp tờ khai” như hình sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Chuyển đến thư mục chứa file cần gửi, chọn file tờ khai đã ký offline, nhấn Open:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Nhấn xác nhận để tải tờ khai lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Chờ hệ thống upload xong tờ khai:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Bước 4: Bổ sung phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (nếu có) cho tờ khai Thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: Sau khi tải tờ khai 01/GTGT lên cổng thông tin của Tổng cục Thuế, NNT tiến hành bổ sung lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT.

Sau khi tải tờ khai 01/GTGT tại màn hình “Nộp hồ sơ khai thuế“, NNT chuyển đến dòng “Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)” trong “Danh sách tờ khai cần gửi“, bấm chuột vào nút  trong cột “Gửi phụ lục” để đính kèm bảng kê Excel vào tờ khai như hình sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Lúc này sẽ xuất hiện màn hình “Gửi tệp phụ lục“, NNT tiến hành chọn loại phụ lục cần gửi, sau đó nhấn “Chọn tệp phụ lục” , như hình sau:

ChonLoaiBangKeVaFile

Tại hộp thoại Open, chuyển đến thư mục chứa các tệp phụ lục đã kết xuất và đã ký offline, chọn tệp phụ lục tương ứng với loại phụ lục đã chọn, nhấn Open để chọn tệp (tương tự như chọn tệp tờ khai).

Sau khi chọn tệp phụ lục đúng với loại phụ lục cần gửi, NNT nhấn nút “Xác nhận” để tải phụ lục lên cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

Sau khi “Xác nhận” và chờ upload phụ lục xong, sẽ xuất hiện danh sách các phụ lục cần gửi, NNT có thể chọn thêm phụ lục, xem phụ lục, xóa phụ lục như hình sau:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Sau khi kiểm tra đầy đủ phụ lục, NNT nhấn nút “Chấp nhận” để đính kèm phụ lục vào file tờ khai chính.

Lặp lại các bước Bước 3 và Bước 4 cho từng loại tờ khai cần gửi trong kỳ.

Bước 5: Gửi tờ khai cho CQT. Tại màn hình gửi tờ khai, NNT kiểm tra lại các tờ khai cần gửi:

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

 • Nhấn chuột vào tên tờ khai để xem lại tờ khai.
 • Nhấn chuột vào nút  trong cột “Hủy bỏ” để xóa tờ khai.
 • NNT nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đến CQT. Sau khi tờ khai gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận đã gửi tờ khai, thông báo này được gửi vào hộp thư điện tử của NNT và có chữ ký của TCT.

 VII. Một số tình huống lỗi và cách khắc phục:

1. Lỗi khi kết xuất tờ khai:

Trên ứng dụng HTKK, khi chọn in, trong danh sách máy in không có máy in “CutePDF Writer” và không kết xuất được được tờ khai ra file PDF chuẩn.
Nguyên nhân: chưa cài đặt phần mềm hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp PDF “CutePDF Writer”
Cách khắc phục: cài phần mềm “CutePDF Writer” theo tài liệu hướng dẫn cài đặt.

2. Lỗi khi chọn tệp tờ khai:

Sau khi nhấn vào “Chọn tệp tờ khai“, không thấy có chức năng nào tiếp theo, thấy trên thanh Status của trình duyệt có thông báo “errors on page”.
Nguyên nhân: Lỗi khi nạp Java Plug-in
Cách khắc phục: Vào trình duyệt Internet Explorer, vào Tools –> manage add on –> chọn Java plug-in và disable. Khởi động lại trình duyệt IE, vào lại manage add on và Enable Java Plug-in. Nếu vẫn không thực hiện được thì chuyển qua thực hiện ký điện tử trên máy khác.

3. Lỗi khi ký điện tử:

Khi ký điện tử, nhận được thông báo “Thiết bị chứng thư số chưa được cài đặt”.
Nguyên nhân: chưa cài đặt thành công thiết bị chứng thư số.
Cách khắc phục: Gỡ bỏ việc cài đặt thiết bị chứng thư số -> khởi động lại -> cài lại thiết bị -> khởi động lại sau đó thực hiện lại các bước ký và gửi bình thường.
Khi ký điện tử, nhận được thông báo “Chứng thư số chưa khai báo với cơ quan thuế”.
Nguyên nhân: Do số serial number của USB token đăng ký với CQT bị sai.
Cách khắc phục: Kiểm tra lại số serial trên chứng thư số và trên tờ khai đăng ký khai thuế gửi CQT. Liên hệ với CQT, để bộ phận cấp tài khoản kiểm tra, nhập lại số serial number chính xác của USB token.
Sau khi chọn tờ khai, thực hiện ký điện tử, chỉ thấy mờ 2 các nút lệnh mà không ký được. Mặc dù đã cài đặt đầy đủ các phần mềm.
Nguyên nhân: do doanh nghiệp thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng sử dụng trình duyệt FireFox.
Các khắc phục: sử dụng trình duyệt Internet Explorer để thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng.
Khi thực hiện kê khai trực tuyến, sau khi kê khai xong, thực hiện ký điện tử, hệ thống thông báo đang ký điện tử, nhưng đợi mãi mà không thấy ký thành công.
Cách khắc phục: khi bấm “Ký điện tử” với chức năng kê khai trực tuyến, hệ thống sẽ đưa ra 1 pop-up. Cần cho phép (Allow) để cho pop up chạy, khi đó sẽ ký điện tử thành công.
Ngoài ra còn một số trường hợp không ký được do:
 • Chưa cài đặt thành công Phần mềm Java plug-in;
 • Nhập sai mã Pin hoặc chọn sai đường dẫn file cần ký điện tử.

4. Lỗi khi tải tờ khai lên mạng:

Sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận”, ứng dụng thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”.
Nguyên nhân: chưa đăng ký khai qua mạng cho loại TK vừa thực hiện gửi.
Cách khắc phục: Đăng ký khai qua mạng cho loại TK vừa thực hiện gửi.
Sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận”, ứng dụng thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”.
Nguyên nhân: Đăng ký Kỳ bắt đầu muộn hơn kỳ kê khai của TK cần nộp.
Cách khắc phục: liên hệ CQT đề nghị điều chỉnh lại Kỳ bắt đầu.
Nếu NNT dùng trình duyệt “FireFox Mozilla” để vào ứng dụng thì khi Chọn lại tờ khai, kỳ kê khai sau đó nhấn tiếp tục thì sẽ nhận được thông báo “……Error 500 Service”. Do đó NNT càn sử dụng trình duyệt Internet Explorer để khai thuế qua mạng.
Khi ký điện tử xong, không gửi được và nhận được thông báo “Tệp tờ khai không hợp lệ” hoặc “Dịch vụ ngừng cung cấp
Nguyên nhân: Do file PDF được kết xuất ra chưa chuẩn.
Cách khắc phục: cài lại phần mềm HTKK.
Theo: khaithuequamang.vn