Hỏi: Em là sinh viên kế toán mới ra trường, em vừa xin được công việc làm kế toán nội bộ cho doanh nghiệp nhỏ. Nhưng em vẫn chưa rõ lắm công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp phải làm những gì. Mong trung tâm kế toán Hà Nội gợi ý giúp em được không? Em xin cảm ơn!

Kế toán nội bộ và công việc phải làm

Kế toán nội bộ và công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Trả lời:

Chào em, rất nhiều bạn sinh viên mới ra trường như em hiện nay chưa hiểu kế toán nội bộ là gì? Người kế toán nội bộ trong doanh nghiệp phải làm những công việc gì. Các doanh nghiệp với những quy mô hoạt động khác nhau, năng lực nhân viên khác nhau thì cũng có những công việc của kế toán nội bộ khác nhau. Bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội sẽ giúp em có được những kiến thức bổ ích nhất về kế toán nội bộ cũng như công việc trọng tâm của kế toán nội bộ.

1. Kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ hay còn gọi là kế toán quản trị. Có rất nhiều khái niệm, định nghĩa về kế toán nội bộ, tuy nhiên qua những kinh nghiệm làm việc thực tế, chúng tôi đúc kết ra được rằng:

Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là tập hợp tất cả các phát sinh thực tế, từ những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, qua đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của Doanh nghiệp“.

ke toan cong no

2. Công việc hàng ngày của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Như vậy Kế toán nội bộ sẽ phải đảm nhiệm tất cả các công việc ghi chép sổ sách các hoạt động diễn ra hàng ngày:

–  Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tình hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

– Hạch toán các chứng từ nội bộ

– Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn

–  Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác

–  Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp

Ngoài ra, kế toán nội bộ có thể được giao nhiệm vụ thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó tư vấn cho giám đốc điều hành ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.

Tuy nhiên với mỗi doanh nghiệp thì có những quy mô hoạt động khác nhau, năng lực nhân viên khác nhau do đó cũng sẽ có những công việc của kế toán nội bộ khác nhau.
Ở những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ thường chỉ có 1 hoặc đến 2 người làm kế toán nội bộ, nhưng ở những doanh nghiệp quy mô lớn hơn, thì có thể có nhiều kế toán nội bộ và đảm nhiệm những mảng kế toán riêng như:

– Kế toán thu chi (đóng vai trò của thủ quỹ):

  • Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ – báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT
  • Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên 

– Kế toán kho:

Lập chứng từ xuất  nhập, nhập – xuất hàng căn cứ vào chứng tư ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng.

– Kế toán ngân hàng:

Mở tài khoản tại ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.

 – Kế toán tiền lương:

Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động. Xây dựng Quy chế lương và các tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.  

– Kế toán bán hàng:

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty. Làm thẻ Vip khách hàng (nếu có)

+ Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán
+ Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho TP Kế toán.
+ Hỗ trợ Kế toán tổng hợp
+ Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ
+ Theo dõi, tính chiết khấu cho Khách hàng
+ Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần
uối ngày:
+ Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày
+ Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.
Trên đây là những công việc mô tả, còn công việc cụ thể sẽ phải phụ thuộc vào cách thức làm việc của từng công ty, doanh nghiệp

– Kế toán công nợ:

+ Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
+ Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán
+ Kiểm tra công nợ:
+ Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
+ Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty
+ Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
+ Công nợ tạm ứng và công nợ ủy thác…

– Kế toán tổng hợp:

Nhiệm vụ ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp

– Kế toán trưởng:

Nhiệm vụ điều hành công việc, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm sóat số liệu của kế toán tổng hợp và các kế tóan viên sao cho hợp lí và tuân thủ theo quy định, tham mưu cho giám đốc công ty về tình hình tài chính, lợi nhuận và hướng phát triển có lợi cho doanh nghiệp…

– Kiểm soát nội bộ:

Công việc của kiểm soát nội bộ thường sẽ là giám sát mọi hoạt động trong công ty, chất lượng nhân viên , sự cố hỏng hóc của hệ thống, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở, sự phát triển, mở rộng của doanh nghiệp, chi phí quản lý, …báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra, và đề xuất các giải pháp kiến nghị cần thiết nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động an toàn đúng pháp luật.

Kế toán nội bộ là một vị trí quan trọng, qua kế toán công nợ, ta có thể nắm bắt các vấn đề thực trạng tài chính của doanh nghiệp, để từ đó ra đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

Kế toán Hà Nội – Chuyên đào tạo kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế. Chúc các bạn làm kế toán thật tốt!