Chào Kế toán Hà Nội. Em là sinh viên mới ra trường chuẩn bị thi tuyển vào vị trí kế toán tổng hợp. Nhưng em chưa biết đối với kế toán tổng hợp các công ty họ sẽ hỏi về những gì. Trung tâm có thể nói cho em chút kinh nghiệm, để làm kế toán tổng hợp đòi hỏi khả năng như thế nào? Em cảm ơn ạ! (Hoàng Thị Hương)

kinh-nghiem-lam-ke-toan-tong-hop

Trả lời: Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp thực tế ở doanh nghiệp

Chào Hương, để làm được vị trí kế toán tổng hợp thì bạn cần phải có những kiến thức chuyên môn rất cao. Do đó, các bạn sinh viên ngành kế toán cần phải hiểu biết được hầu hết các nghiệp vụ kế toán, cộng với kỹ năng phân tích, kỹ năng mềm… Công việc cụ thể phải làm gì thì căn cứ vào mô hình hoạt động của từng công ty, doanh nghiệp. Nhưng trên một góc độ tổng quát thì kế toán tổng hợp cần phải có:

 

– Sự hiểu biết và nắm rõ các phần hành, cũng như sự vững chắc về nghiệp vụ chuyên môn và các chuẩn mực kế toán. Kế toán tổng hợp phải kiểm tra, đảm bảo sự chính xác, kịp thời và phản ánh đúng các số liệu và nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp của sổ sách kế toán.

– Để làm được kế toán tổng hợp một kế toán viên cần có các kỹ năng đặc biệt như là kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu. Ngoài ra còn phải biết vận dụng luật (luật về thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm,…).

Nếu nói về công việc cụ thể thì không có một chuẩn mực chính xác nào cho các công việc mà kế toán tổng hợp phải thực hiện. Điều này sẽ phụ thuộc vào mô hình công ty cũng như lượng việc mà kế toán trưởng giao cho kế toán viên.

Một số các công việc mà kế toán tổng hợp thường gặp nhất là:

Địa chỉ học kế toán tại Nam Định

–  Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.

–  Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.

–  Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.

–  Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

–  Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.

–  Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

–  In sổ kế toán.

–  Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…

–  Lập các báo cáo thuế.

–  Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

–  Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến .

Các nghiệp vụ kế toán cần nắm vững:

1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

6. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

7. In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

8. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

9. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

10. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

11. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

12. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

13. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

14. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

15. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

16. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Hy vọng với những chia sẻ như trên của Kế toán Hà Nội đã giúp các bạn phần nào hiểu biết được các công việc của một kế toán tổng hợp. Chúc các bạn thành công! Bạn có thể tham khảo các khóa học kế toán thực tế của chúng tôi để nâng cao nghiệp vụ kế toán nhé!