Chào Kế toán Hà Nội. Cho em hỏi em đang trong thời gian thử việc 2 tháng nhưng công ty em không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho em thì có đúng quy định không? Lao động thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội hay không? (Nguyễn Luyến – Hà Nội)

bhxh

Chào em, về vấn đề này Kế toán Hà Nội xin trả lời bạn như sau:

>> Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội các trường hợp

Lao động thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015) và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016)) thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên (kể từ ngày 1/1/2018 là hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên) thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều 26, Điều 27 Bộ luật Lao động quy định, người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.

Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Căn cứ quy định trên thì thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc, người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động quy định, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bạn Luyến trong thời gian thực hiện hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tuy nhiên, công ty có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương cho bà một khoản tiền tương đương với tỷ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc phần trách nhiệm của công ty là 22% (bao gồm: bảo hiểm xã hội 18%, bảo hiểm y tế 3%, bảo hiểm thất nghiệp 1%).

Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế, nhận dịch vụ kế toán trọn gói uy tín, chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp trên toàn quốc!

Chúc bạn thành công!