Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn cách lập chứng từ tiền gửi vào tài khoản ngân hàng, lập Sec, ủy nhiệm chi trên phân hệ Ngân hàng trong Misa, cách quản lý sổ tiền gửi Ngân hàng.

– Qua phân hệ Ngân hàng, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về số dư tiền gửi trong tài khoản chi tiết theo từng ngân hàng của đơn vị để có kế hoạch thu chi hợp lý.

Video hướng dẫn chi tiết lập chứng từ tiền gửi trên MISA

Xem thêm: 

Đầu vào:

Giấy báo có của ngân hàng
Ủy nhiệm chi
Séc tiền mặt
Séc chuyển khoản

Tính năng chính trên phân hệ Ngân hàng:

1. Cho phép lựa chọn các hình thức thanh toán khác nhau:

– Người dùng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với điều kiện của mình thông qua: Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt, Thẻ tín dụng.

2. Cho phép hạch toán bằng nhiều loại tiền khác nhau:

– Theo dõi thu, chi theo nhiều ngoại tệ khác nhau. Khi đó chương trình tự động quy đổi theo đồng tiền hạch toán và tự động xữ lý phần chênh lệch tỷ giá (nếu có).

3. Cho phép theo dõi, hạch toán, quản lý các hoạt động liên quan tới tiền gửi ngân hàng:

– Thực hiện thu tiền hoặc thanh toán tiền cho một hay nhiều khách hàng, nhà cung cấp trên cùng một chứng từ.
– Theo dõi theo dõi các thông tin liên quan như mục thu, chi, phòng ban, nhân viên..
– Khai báo các thông tin về thuế GTGT trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các chi phí (không qua công nợ).

4. Cho phép Kiểm tra số dư thực tế và số dư trên sổ sách

– Chương trình cho phép người dùng kiểm tra số dư tiền thực tế và trên sổ sách qua chức năng đối chiếu, giúp doanh nghiệp có những biện pháp kịp thời trong quá trình xử lý.
– Thực hiện đối chiếu theo từng tài khoản, loại tiền…
– Chương trình tự động lấy lên các chứng từ thu tiền, chi tiền tương ứng với ngày thực hiện đối chiếu
– Xem danh sách các chứng từ đã thực hiện đối chiếu với ngân hàng.

5. Cho phép thực hiện hạch toán chuyển tiền nội bộ tiền gửi

– Luân chuyển nội bộ tiền gửi giữa các chi nhánh, theo dõi quá trình luân chuyển tiền trên các tài khoản của Công ty

Chúc các bạn thành công!