Trung tâm kế toán Hà Nội gửi tới các bạn mẫu hợp đồng thử việc 2018 mới nhất. Mẫu hợp đồng nêu đầy đủ nội dung thông tin lý lịch của người sử dụng lao động cũng như người lao động, nêu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, quyền hạn của hai bên

mau-hop-dong-thu-viec

Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất 2018

Mẫu hợp đồng lao động là mẫu hợp đồng được doanh nghiệp sử dụng để ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên trong thời gian thử việc làm ở doanh nghiệp.

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng thử việc như sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây:

LOGO CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–
…………………………., ngày…….tháng………năm……….
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số: ………../HĐTV

BÊN A:

Ông/ Bà:……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

Đại diện cho:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………

BÊN B:

Ông/ Bà:…………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………

Mang chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………….

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời gian và nội dung công việc

Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ……. kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …….
Tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………

Chức danh …………………………………………… Chuyên môn:…………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Công việc phải làm:

 • Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;
 • Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);
 • Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc.
 • Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc:……………………………………………………………………;
 • Mức lương thử việc:…………………………………………………………………………….;
 • Phụ cấp:…………………………………………………………………………………………….;
 • Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày …… hàng tháng;
 • Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)
 • Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp nhân viên được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.
 • Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;
 • Nộp văn bằng, chứng chỉ gốc (có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này;
 • Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động,…….
 • Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân;
 • Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này;
 • Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng;
 • Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

2. Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp hết hạn hợp đồng: Chuyển qua giao kết hợp đồng chính thức hay chấm dứt không làm việc nữa;
 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: bên A hoặc bên B trước thời hạn hợp đồng. Nếu bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải hoàn trả lại chi phí đào tạo cho bên A và thực hiện các điều khoản bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;
 • Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại…………………………………………………………………………

Người lao động
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người sử dụng lao động
(Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC TẠI ĐÂY

Ví dụ thực tế hợp đồng thử việc tại công ty kế toán Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2018.
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
(Số: 28/HĐTV-KTTU)

Chúng tôi, một bên làCông ty CP Tập đoàn Kế toán Hà Nội
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Đại diện bởi:
Ông:  Lê Thành Tuân       
Chức vụ: Giám đốc
Và một bên là: Nguyễn Bảo Trâm
Sinh ngày: 1/7/1994
Giới tính: Nữ
Số CMTND: 16305453.  Cấp ngày: 12/06/2012 tại C.A Nam Định
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Định
Chỗ ở hiện nay: 177 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Thỏa thuận ký kết hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
1) Công việc:
– Vị trí: Kế toán thuế
– Công việc phải làm:
+ Thu nhập, xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp.
+ Kê khai các loại báo cáo thuế theo quy định của Luật thuế.
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.
2) Địa điểm làm việc của người lao động:
Tại trụ sở của công ty: Số 4/322 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng thử việc:
– Thời gian thử việc: 30 ngày.
– Bắt đầu từ ngày: 06/01/2018 đến hết ngày 04/02/2018.
Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
1) Thời giờ làm việc:
– Trong ngày: 7h/ngày
Cụ thể:
+ Sáng từ 8h đến 11h30.
+ Chiều từ 1h30 đến 17h
– Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7
2) Thời gian nghỉ:
– Hàng tuần: được nghỉ ngày chủ nhật
– Nghỉ nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.
Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động
I. Quyền lợi:
1. Mức lương theo thời gian:
– Mức lương thử việc: 4.000.000 đồng/tháng
2. Phụ cấp:
–  Ăn trưa: 500.000 đồng/tháng
3. Hình thức trả lương: Theo thời gian
4. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày kết thức thời hạn thử việc (ngày 04/02/2018)
II. Nghĩa vụ:
– Hoàn thành những công việc đã cam kết tại điều 1 trong hợp đồng thử việc.
– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…
Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng thử việc.
– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng thử việc.
2. Quyền hạn:
– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.
Điều 6: Điều khoản thi hành
– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 06/01/2018. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 06/01/2018.

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên