Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu 2 mẫu phiếu chi tiền mặt mới nhất theo quyết định 48 và thông tư 200 mới nhất. Mời các bạn theo dõi.

Phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của nhân viên kế toán. Mặc dù mẫu phiếu chi này rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay mới ra trường thì còn nhiều bỡ ngỡ.

Phiếu chi là chứng từ kế toán được lập khi kế toán chi tiền mặt ra khỏi quỹ tiền của công ty, có thể là chi tiền lương, chi mua hàng hóa…

1. Mẫu phiếu chi theo quyết định 48:

mau-phieu-chi-qd48

Mẫu phiếu chi theo quyết định 48

2. Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 mới nhất

phieu-chi-tt200

Mẫu phiếu chi tiền mặt theo thông tư 200 mới nhất

3. Hướng dẫn cách viết mẫu phiếu chi tiền mặt

Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

–  Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.

–  Dòng “ Lý do chi” Ghi rõ nội dung chi tiền.

–  Dòng “ Số tiền ” Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là VNĐ hay USD..

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chi sau khi có đầy đủ chữ ký ( ký sống từng liên ) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ , tên vào Phiếu chi.

Liên 1: Lưu ở nơi lập phiếu

Liên 2: Thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chừng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3: Giao cho người nhận tiền.

Chú ý khi ghi phiếu chi:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Tham khảo: Mẫu phiếu thu mới nhất

Chúc các bạn thành công!