Miễn lệ phí môn bài 3 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh – Là một trong những chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ được đưa ra tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018.

thuemonbai

Thế nào là Doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Theo quy định tại Điều 6 – “Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa” Nghị định 39/2018/NĐ-CP, tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

Chỉ tiêu / Loại hình  Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng  Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
DN Siêu nhỏ DN nhỏ DN vừa DN Siêu nhỏ DN nhỏ DN vừa
Số lao động tham gia BHXH (Bình quân năm) Không quá 10 người Không quá 100 người Không quá 200 người Không quá 10 người Không quá 50 người Không quá 100 người
Doanh thu hàng năm Không quá 3 tỷ đồng Không quá 50 tỷ đồng Không quá 200 tỷ đồng Không quá 10 tỷ đồng Không quá 100 tỷ đồng không quá 300 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn Không quá 3 tỷ đồng Không quá 20 tỷ đồng Không quá 100 tỷ đồng Không quá 3 tỷ đồng Không quá 50 tỷ đồng không quá 100 tỷ đồng

Bảng so sánh các chỉ tiêu xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp nhỏ, Doanh nghiệp vừa

Quy định về việc được miễn lệ phí môn bài 3 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ như thế nào?

Nghị định 39/2018/NĐ-CP ra đời đưa ra những chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh, như: 

Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu…..

Trong đó có 1 điểm cũng không thể bỏ qua đó là Miễn lệ phí môn bài 3 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Cụ thể theo quy định tại Điều 18 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 18. Hỗ trợ lệ phí môn bài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.”

Ngoài ra còn nhiều chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị như: Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ, Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa…vv…

Cụ thể, các bạn xem chi tiết tại: Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Như vậy, kể từ ngày 11/03/2018 sẽ được miễn lệ phí môn bài 3 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.