Trong bài viết này Kế toán Hà Nội giới thiệu đến các bạn những mức phát vi phạm về kế toán. Mời các bạn tham khảo:

muc-phat-ke-toan

Theo nghị định số 41/2018/NĐ-CP, có các lỗi sau sẽ bị phạt, kế toán cần biết:

1. In sổ kế toán không có ngày, tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai:

==> Phạt từ 1.000.000đ đến 2.000.0000đ

2. Không lập Báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký:

==> Phạt từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ

3.Tẩy xóa chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký:

==> Phạt từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ

4. Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định:

==> Phạt từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ

5. Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra:

==>Phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000đ

6. Chữ ký không thống nhất:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

7. Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

8. Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

9. Hạch toán sai tài khoản kế toán:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

10. Lập Báo Cáo Tài Chính không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

11. Báo Cáo Tài Chính không có chữ ký của người lập, Kế toán trưởng giám đốc:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

12. Nộp Báo Cáo Tài Chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

13. Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời hạn lưu trữ:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

14. Không bổ nhiệm lại Kế toán trưởng theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

15. Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

16. Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ:

==> Phạt từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ

17. Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh:

==> Phạt từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ

18. Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền:

==> Phạt từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ

19. Lập Báo Cáo Tài Chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán:

==> Phạt từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ

20. Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

==> Phạt từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ

Lưu ý: Thẩm quyền phạt theo nghị định số 41/2018/NĐ-CP: UBND Các Cấp, Thanh tra tài chính.

Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực tế, làm dịch vụ kế toán trọn gói uy tín, chất lương cho các doanh nghiệp trên toàn quốc!!!