Nộp chậm tờ khai thuế môn bài bị phạt bao nhiêu? Kế toán Hà Nội giới thiệu quy định về Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.

muc-phat-cham-nop-to-khai-thue-mon-bai

1. Khai thuế môn bài theo năm quy định như sau:

a) Việc khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm khai thuế

b) Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì phải khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

>> Mức đóng thuế môn bài mới nhất 2017

2. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

– Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:

 Số ngày chậm nộp Mức phạt
01 đến 05 ngày Phạt cảnh cáo
01 đến 10 ngày 400.000 – 1.000.000
10 đến 20 ngày 800.000 – 2.000.000
20 đến 30 ngày 1.200.000 – 3.000.000
30 đến 40 ngày 1.600.000 – 4.000.000
40 đến 90 ngày. 2.000.000 – 5.000.000

3. Ví dụ mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Bình Nguyên mới ra hoạt động kinh doanh từ Tháng 4 năm 2016 Nhưng đến ngày 30 tháng 06 năm 2016 mới nộp tờ khai thuế môn bài.

Như vậy công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Bình Nguyên sẽ bị phạt nộp chậm tờ khai thuế Môn bài cụ thể như sau: 

Theo quy định tại Điều 9 TT166/2013 thì Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì phải khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Bình Nguyên sẽ phải nộp tờ khai thuế Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 04 năm 2016. Nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 mới nộp tờ khai. Tức là nộp chậm  từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến 30 tháng 6 năm 2016:

Tổng cộng là 61 ngày với số tiền phạt là từ 2,000,000 đến 5,000,000 đồng.