Quyết định của Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Kế toán Hà Nội v/v triển khai chương trình ưu đãi học phí đặc biệt nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, giảm giá học phí cho các khóa học kế toán tổng hợp của trung tâm.

tri an thay co 1 Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 giảm 50% học phí

Căn cứ:

– Luật doanh nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Điệu lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội

Quyết định ưu đãi học phí

Điều 1: Nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Kế toán Hà Nội triển khai chương trình ưu đãi học phí đặc biệt. Áp dụng từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2016 tại các Chi nhánh Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, TP.HCM cụ thể như sau:

1. Đối tượng là Người cao tuổi

– Giảm 50% học phí/1 người (áp dụng đối với những người trên 50 tuổi)

2. Đối tượng là Sinh viên:

– Giảm 40% học phí/1 người (Có thẻ sinh viên còn hạn sử dụng không phân biệt chính quy hay liên thông)

– Giảm 40% học phí/1 người + giảm thêm 10% học phí/2 người khi đăng ký nhóm 2 người trở lên.

– Giảm 50% học phí/1 người cho nhóm đăng ký từ 6 người trở lên.

– Tặng thẻ khóa học Tiếng Nhật miễn phí do Học viên ngôn ngữ quốc tế OJI (TOKYO) liên kết đào tạo với Tập đoàn Kế toán Hà Nội tài trợ.

– Tặng phần mềm kế toán Excel và Misa

– Tặng thẻ thực tập miễn phí tại phòng Dịch vụ kế toán- Tặng thẻ hỗ trợ tìm việc miễn phí trong vòng 5 năm

– Cấp giấy chứng nhận và xác nhận thực tập miễn phí sau khi kết thúc khóa học.

3. Các đối tượng khác

– Giảm 30% học phí/1 người

– Giảm 30% học phí/1 người + giảm thêm 10% học phí/2 người khi đăng ký nhóm 2 người trở lên

-Giảm 40% học phí/1 người khi đăng ký nhóm 6 người trở lên.

– Tặng thẻ khóa học Tiếng Nhật miễn phí do Học viên ngôn ngữ quốc tế OJI (TOKYO) liên kết đào tạo với Tập đoàn Kế toán Hà Nội tài trợ.

– Tặng phần mềm kế toán Excel và Misa

– Tặng thẻ thực tập miễn phí tại phòng Dịch vụ kế toán- Tặng thẻ hỗ trợ tìm việc miễn phí trong vòng 5 năm

– Cấp giấy chứng nhận và xác nhận thực tập miễn phí sau khi kết thúc khóa học.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Tổng giám đốc
(Đã ký)
Lê Thành Tuân