Hỏi: Tôi được biết từ năm 2021 tổng số giờ làm thêm của người lao động (NLĐ) sẽ được điều chỉnh tăng lên 300 giờ/năm. Vậy cách tính tiền lương làm thêm giờ của NLĐ có gì thay đổi không?

Tiền lương thêm giờ năm 2021

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời:

Theo khoản 2 điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) được sử dụng NLĐ làm thêm giờ nhưng phải bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày và không quá 200 giờ/năm.

Ngoài ra, đối với một số ngành nghề, công việc như: sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, sản xuất – cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp – thoát nước; trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời; giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất… thì NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Bên cạnh đó, tại điều 98 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định NLĐ làm thêm giờ vào ngày thường được trả ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.

Tuy nhiên, tiền lương làm thêm giờ sẽ tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm thay vì tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như quy định ở Bộ Luật Lao động năm 2012.

Theo Báo Người Lao động