Nhân dịp Kế toán Hà Nội nhận giải thưởng “Thương hiệu tin dùng thủ đô 2014“. Trung tâm Kế toán Hà Nội triển khai chương trình NGÀY HÈ SÔI ĐỘNG ưu đãi học phí tháng 06.2014 tại các Chi nhánh trên địa bàn Hà Nội cụ thể như sau:

Uu dai hoc phi Ngày hè sôi động giảm 40% học phí tại Hà Nội

Xem học phí các khóa học kế toán khi chưa giảm giá tại link dưới đây:

https://daotaoketoanhn.edu.vn/bang-hoc-phi-cac-khoa-hoc-ke-toan/