Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội. Vậy nội dung cụ thể của Nghị định 44/2023/NĐ-CP là gì và có những điểm khác biệt gì so với Nghị định 15/2022 và Nghị quyết 43/2022 trước đó?

Hãy cùng Kế toán Hà Nội tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây…

1. Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15

1.1 Những thông tin cơ bản về Nghị quyết 44/2023/NĐ-CP

Tóm tắt những thông tin cơ bản về Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/06/2023 quy định những nội dung về chính sách giảm thuế GTGT mới trong năm 2023:

Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 44/2023/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày có hiệu lực  01/07/2023
Ngày hết hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội
Tải công văn
 • Công văn (bản full) – File PDF
Tải các phụ lục giảm thuế đính kèm
 • Phụ lục I, II, III – File online
 • Phụ lục I, II, III – File excel
 • Mẫu số 01 Phụ lục IV – File word

Tải nghị định 44/2023/NĐ-CP

2. Nội dung chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

2.1 Đối tượng được giảm, hay không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 44

Căn cứ theo nội dung tại Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng được/hay không được giảm thuế: Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dich vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (mức giảm thuế suất: từ 10% xuống còn 8%), chỉ trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

 • Nhóm sản phẩm, dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoánbảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.
  (Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023).
 • Nhóm sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  (Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44/2023).
 • Nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.
  (Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023).

Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)
Bên cạnh đó, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP cũng nêu chi tiết một số điểm cần lưu ý về chính sách giảm thuế như sau:
 • Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế hoặc đang chịu thuế suất 5% thì vẫn tiếp tục áp dụng theo Luật Thuế giá trị gia tăng trước đây, mà không được giảm thuế GTGT theo chính sách giảm thuế mới năm 2023.
 • Việc giảm thuế GTGT theo chính sách này sẽ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
 • Đối với mặt hàng thanThan bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng còn 8%. Mặt hàng than với các khâu khác (ngoài khâu bán ra) nằm trong phụ lục I thì không được giảm thuế.

2.2 Mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 44

Căn cứ tại khoản 2, Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP, mức giảm thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

 • Đối với đơn vị, cơ sở kinh doanh đang tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế theo Nghị định 44.
 • Đối với đơn vị, cơ sở kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: Áp dụng giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế theo Nghị định 44.

3. Thời hạn áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023

Chính sách giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP được áp dụng từ 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (nửa cuối năm 2023).