Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Các loại hóa đơn này sẽ được dùng trong những trường hợp như thế nào? Mời các bạn theo dõi:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là gì (GTGT)?

hoa_don_2 Hóa đơn giá trị gia tăng GTGT (Hóa đơn VAT – Hóa đơn đỏ) là hóa đơn chính thức do Bộ Tài Chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mua bán, vận tải nội địa . Trên hóa đơn VAT sẽ ghi rõ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua (nếu có), danh mục hàng hóa dịch vụ, ngày thực hiện giao dịch, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế VAT, thuế suất VAT và giá trị thuế VAT. Hóa đơn VAT còn được gọi là hóa đơn đỏ do liên giao cho khách hàng thường có màu đỏ hoặc hồng. >>Xem thêm: Hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

2. Hóa đơn giá trị giá tăng và hóa đơn bán hàng khác nhau ở những điểm nào?

Hóa đơn giá trị gia tăng Hóa đơn bán hàng
– Hóa đơn GTGT là hóa đơn có giá trị về mặt pháp lý – Hóa đơn nào mà do bộ tài chính phát hành hay cho phép phát hành đều hợp pháp – HĐ GTGT tách riêng giá trị hàng hóa riêng và giá trị Tăng thêm của hàng hóa – Hóa đơn GTGT được khấu trừ thuế đầu vào – Hóa đơn bán hàng thông thường chỉ có tính nội bộ – Hóa đơn bán hàng (thông thường) là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán – HĐ thông thường thì gộp tất cả giá trị hàng hóa vào làm 1 bó – Hóa đơn bán hàng không được khấu trừ thuế đầu vào