Daotaoketoanhn.edu.vn – Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho trên phần mềm kế toán Misa: cách nhập kho – xuất kho, cách in phiếu nhập kho, cách khai báo vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ; cách khai báo khách hàng nhà cung cấp trong Misa

Phân hệ kho trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý được tình hình nhập kho, xuất kho của vật tư, hàng hóa ở từng kho và thực hiện tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp. Đồng thời, trợ giúp nhà quản trị có thể thông qua hệ thống báo cáo để đưa ra quyết định đúng đắn trong quản lý hàng tồn kho.

Video hướng dẫn sử dụng phân hệ kho trên Misa

Xem thêm: 

Đầu vào:

Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Chứng từ lắp ráp, tháo dỡ
Phiếu xuất chuyển kho

Các tính năng chính:

Cho phép quản lý các chứng từ nhập kho/xuất kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, thành phẩm

– Lập và xem lại các chứng từ nhập kho/xuất kho
– Quản lý được các chứng từ nhập kho từ mua hàng, nhập kho do kiểm kê phát hiện thừa, nhập kho thành phẩm, xuất kho từ bán hàng, xuất kho do kiểm kê phát hiện thiếu, …
– In trực tiếp các mẫu phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất chuyển kho… từ phần mềm
– Trên cùng 1 chứng từ nhập kho/xuất kho cho phép nhập/xuất từ nhiều kho
– Lập chứng từ xuất kho dựa trên hóa đơn bán hàng không kiêm phiếu xuất đã lập
– Hệ thống hỗ trợ việc xuất kho theo định mức nguyên vật liệu
– Hệ thống cho phép lập các định mức nguyên vật liệu xuất kho cho từng sản phẩm, để thuận tiện có thể theo dõi được những nguyên vật liệu cần dùng và số lượng của từng nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm đó.

Cho phép tính giá xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo nhiều phương pháp

– Chương trình cho phép tự động tính giá xuất kho theo 4 phương pháp: Phương pháp bình quân cuối kỳ, bình quân tức thời, nhập trước – xuất trước và phương pháp tính giá đích danh.

– Hệ thống hỗ trợ đối chiếu số lượng và giá trị vật tư kiểm kê thực tế với số lượng và giá trị trên sổ kế toán để tìm ra chênh lệch và nguyên nhân xử lý
– Chương trình cho phép điều chỉnh tồn kho cho từng vật tư, hàng hóa theo cả số lượng hoặc giá trị
– Nếu phát hiện thừa (hoặc thiếu) vật tư, hàng hóa chương trình cho phép ghi tăng (hoặc ghi giảm) số lượng và giá trị của vật tư, hàng hóa phát hiện thừa (hoặc thiếu) trong kho

Cho phép cập nhật giá nhập kho thành phẩm

– Khi NSD không dùng chức năng tính giá thành của chương trình mà tự tính được giá thành thành phẩm nhập kho, chương trình cho phép nhập tay đơn giá của thành phẩm nhập kho

Trung tâm kế toán Hà Nội chúc các bạn thành công!

Tham khảo: lớp học kế toán phần mềm Misa