Ngày 12/06/2022 Tổng cục thuế ra thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.5 bổ sung mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

Tải HTKK 4.8.5 ngày 12/6/2022 cập nhật giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tải ứng dụng HTKK 4.8.5 được Tổng Cục Thuế nâng cấp ngày 12/6/2022 cập nhật giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đồng thời khắc phục một số lỗi phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.8.4

Những điểm mới trong phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 4.8.5

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.8.5 bổ sung mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022:

Nâng cấp bổ sung Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

  • Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Nâng cấp bổ sung Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (01/ĐNXLNT) đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

  • Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Cập nhật tên địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thái Bình

  • Cập nhật “Xã Vũ Quí” thành “Thị trấn Vũ Quý” – Huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng vận tải nước ngoài (01/VTNN)

  • Cập nhật chức năng kết xuất xml: Kết xuất đủ thông tin Tổng cộng của các cột dữ liệu trên bảng kê 01-1/VTNN

Tờ khai 03/TNDN quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Cập nhật mã Hồ sơ của phụ lục 03-3A/TNDN là 00660601, phụ lục 03-3B/TNDN là 00660801

Tờ khai 01/TAIN thuế tài nguyên

  • Cập nhật hiển thị thông tin Số thứ tự của nhà máy thứ nhất trên bảng kê 01-1/TAIN

Tờ khai 02/NTNN, 04/NTNN quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

  • Cập nhật kiểm tra trên phụ lục 02-2/NTNN: Kiểm tra các cột (2), (4), (6), (7), (8) không được phép đồng thời trùng nhau giữa các dòng

Tờ khai 01/XSBHĐC khấu trừ thuế TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

  • Cập nhật cho phép xóa phụ lục 01-1/PL-CNKD khi kê khai tờ khai bổ sung

Bắt đầu từ ngày 12/6/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến các nội dung nâng cấp nêu trên, công ty, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.5 thay cho các phiên bản HTKK trước đây.

Lưu ý khi nâng cấp HTKK 4.8.5 ngày 12/6/2022

Lưu ý nhớ sao lưu dữ liệu trước khi nâng cấp lên HTKK 4.8.5 để phòng rủi ro mất dữ liệu các tờ khai đã nhập nhé bạn

Nếu máy tính bạn đã cài phần mềm HTKK 4.8.4: Thì các bạn chỉ cần mở phần mềm HTKK 4.8.4 đó ra -> Phần mềm sẽ hiển thị thông báo -> Các bạn bấm nút “Có” -> Đợi phần mềm chạy cập nhật là Xong.

Cập nhật HTKK 4.8.5 tự động

Xác nhận hoàn tất cập nhật HTKK 4.8.5

Nếu máy bạn chưa có phần mềm HTKK hoặc phần mềm không hiển thị như trên thì các bạn gỡ phần mềm cũ ra -> Tiếp đó tải file cài đặt ở link bên dưới và tiến hành cài phần mềm HTKK 4.8.5 nhé.

Tải phần mềm HTKK 4.8.5 mới nhất ngày 12/6/2022:

Bạn chỉ sử dụng được phần mềm HTKK khi đó là phần mềm HTKK mới nhất được Tổng cục thuế cập nhật. Hiện nay, phiên bản HTKK mới nhất của phần mềm hỗ trợ kê khai là HTKK 4.8.5 mới nhất 2022 đã khắc phục được một số lỗi và bổ sung nhiều tính năng mới, bạn tải về ở link bên dưới nhé:

TẢI HTKK 4.8.5 mới nhất